Nieuws
Leerlingenvervoer: ‘Maat is helemaal vol’

De maat is ‘helemaal vol’ met leerlingenvervoerder Noot. Dat heeft wethouder Jeffrey Keus de gemeenteraad bericht na een beraad met de top van Noot over de slechte prestaties van het bedrijf.

De wethouder: ‘Richting de firma Noot is duidelijk en onomwonden aangegeven dat de maat voor Leidschendam-Voorburg helemaal vol is. De firma Noot heeft uitgebreid de kans gehad om verbeteringen aan te brengen maar dit gaat niet snel genoeg. Met name de slechte en uitblijvende communicatie van de firma Noot richting ouders en richting de gemeente wordt hen aangerekend.

Op hoofdlijnen is tijdens het overleg het volgende overeengekomen:

1. Noot accepteert de opgelegde boete ad. € 20.000 voor het (structureel) niet voldoen aan de prestatie indicatoren;

2. Noot accepteert dat de gemeente Leidschendam-Voorburg circa 10% van het vervoer bij een andere partij belegd tot het einde van het schooljaar. Als de prestaties van Noot in Leidschendam-Voorburg aan het einde van het schooljaar structureel boven de vastgestelde indicatoren ligt zoals beloofd is bij de inschrijving, zullen deze kinderen weer ondergebracht worden bij Noot. Noot bepaalt in samenspraak met Woej welke routes/kinderen zich het beste lenen om over te dragen aan een andere vervoerder. De samenspraak met Woej is hierin erg belangrijk. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat Noot alleen incourante/lastige routes kiest. Een betere dienstverlening voor de kinderen staat op de eerste plaats. Het belang kinderen gaat expliciet voor op bedrijfsvoering;

3. Noot gaat met ingang van januari 2024 wekelijks rapporteren richting de gemeente Leidschendam-Voorburg over hun prestaties. Dit gebeurt iedere maandagochtend uiterlijk 10:00 over de voorgaande week;

4. Vastgesteld is dat de communicatie van Noot naar ouders en naar de gemeente ver onder de maat is. Noot erkent dit en belooft dat dit punt na de kerstvakantie verbeterd is. Dit houdt in dat Noot actief en tijdig communiceert naar ouders over de uitvoering van de ritten, ouders gebruik kunnen maken van een goed bereikbare klantenservice en er tijdig navolging gegeven wordt op klachten. Richting de gemeente zal Noot actief communiceren als de uitvoering en bedrijfsvoering van Noot ondanks de afspraken knelpunten geeft.

Op 21 december heeft er een gesprek plaatsgevonden met enkele ouders/verzorgers van kinderen in het leerlingen- en jeugdvervoer in onze gemeente om een nog beter beeld te krijgen van de situatie. Het gesprek was zeer waardevol en we danken deze ouders dan ook voor hun moeite en bereidheid om hun persoonlijke ervaringen en kijk op het vervoer met ons te delen. We voelen mee met hun situatie en willen ook in de toekomst met ouders in gesprek blijven over de uitvoering en ontwikkelingen in het leerlingen- en jeugdvervoer.

De belangrijkste ervaringen van deze groep ouders met het vervoer van Noot zijn die we graag met de raad willen delen zijn als volgt:

– Busjes komen vaak te laat, soms tot een uur en de communicatie over de ritten is zeer slecht. De app die hierin zou moeten ondersteunen werkt nauwelijks en geeft meestal niet de actuele situatie weer;

– In veel gevallen is er geen vaste chauffeurs wat voor deze kinderen extreem belangrijk is. Een ouder heeft een kind dat vijf dagen in de week reist. Heeft meegemaakt dat het elke dag een andere chauffeur is;

– In basis lopen sommige ritten goed, maar zodra er een chauffeur ziek is of op vakantie is dan ontstaan er grote problemen in de gemaakte afspraken. In bijna alle gevallen ontstaan er problemen;

– Lange wachttijden als er telefonisch contact gezocht wordt met Noot en onvriendelijk service;

– Noot geeft nauwelijks opvolging aan klachten en als er teruggebeld zou worden, gebeurt dat zelden;

– Iedereen heeft begrip voor incidenten, maar dat is al lang niet meer het geval;

– De knelpunten in het vervoer hebben niet alleen invloed op het kind, maar werken door in het gehele gezinsleven;

– De planner bij Noot heeft niet voldoende kennis van de ritten en de specifieke problemen en behoeftes van de kinderen. Hierdoor worden routes niet goed ingedeeld en ontstaan er problemen in de bus en in de planning en ritduur. Ook is het beeld dat er te weinig planners zijn om de omvang van het werk goed op te kunnen pakken.

Alhoewel deze signalen helaas niet nieuw zijn hebben ze op diverse onderdelen een goede aanvulling gegeven op het beeld dat wij als gemeente hebben op de huidige prestaties. Tijdens het overleg is aan deze ouders voorgelegd hoe zij zouden kijken naar het uitnemen van routes bij Noot om deze door een andere partij te laten rijden. Deze ouders vonden dit een goed idee, maar waren terughoudend of Noot hierdoor wel hun bedrijfsvoering op orde zou kunnen krijgen. Het wordt gezien als eerste stap in het verbeteren van de prestaties.

Op structurele basis hebben de ouders aangeven mee te willen blijven denken in de ontwikkelingen en hier zullen we ook gebruik van maken door een klankbordgroep met ouders, Woej en Noot in het leven te roepen. Ook na de kerst zal ik de raad op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen in het vervoer en blijf ik actief betrokken bij ouders om de problemen op te lossen. Met vriendelijke groet, Jeffrey Keus’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter