Nieuws
Vlietland: Geheim advies openbaar

De gemeenteraad heeft besloten een tot nu toe geheim advies over de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland openbaar te maken. Het advies werd door mr. T. Lam op verzoek van de gemeenteraad opgesteld. Er was tot nu toe alleen een door een ambtenaar gemaakte samenvatting van bekend. De openbaarmaking is gevolgd na een verzoek van Vlietnieuws op basis van de Wet open overheid (WOO).

‘De gemeenteraad heeft besloten het advies openbaar te maken, ongeacht het gegeven dat sprake is van een document van intern beraad met daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Bovendien dient de correspondentie tussen een bestuursorgaan en diens advocaat een zekere mate van vertrouwelijkheid toe te komen ten behoeve van het goed functioneren van het betrokken bestuursorgaan. De gemeenteraad meent er goed aan te doen dit document toch openbaar te maken ten behoeve van een goede en democratische bestuursvoering. Daarnaast achten wij relevant dat de opsteller van het advies heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen openbaarmaking van zijn advies’.

De gemeenteraad vroeg het advies nadat verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer aangaf dat het ‘on hold’ zetten van het plan om een ontwerp-bestemmingsplan te kunnen wijzigen, juridisch geen begaanbare weg was. Zij baseerde zich daarbij op ambtelijk juridisch advies en de mening van La Gro Geelkerken, de advocaat van de gemeente. De provincie (eigenaar van Vlietland) gaf echter aan dat aannamen die Bremer hanteerde, onjuist waren.

Mr. Lam leverde zijn advies op 20 juni nadat hij de kern ervan op 14 juni had besproken met de zogenoemde begeleidingscommissie; een commissie bestaande uit 8 gemeenteraadsleden. Op 11 juli debatteerde de gemeenteraad er achter gesloten deuren over. Besloten werd het advies geheim te houden maar er wel een samenvatting van uit te brengen. Op 26 september besloot de gemeenteraad de geheimhouding op te heffen zonder dat het stuk werd vrijgegeven. Er moest eerst een toetsing op grond van de WOO plaatsvinden. Die is afgerond met als gevolg dat het stuk nu wel vrij beschikbaar is.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter