Nieuws
De Vondst van de Week (52): een pot uit de steentijd

In deze laatste aflevering van ‘De Vondst van de Week’ besteden we aandacht aan een van de oudste vondsten van de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg, namelijk een voorraadpot van zo’n 5000 jaar oud. Hij is 37 cm hoog en heeft een randdiameter van 26 cm. Van buiten is hij glad afgewerkt en onder de rand versierd met twee horizontale rijen gaatjes. Hij lag is scherven, maar kon door een specialist worden gerestaureerd.

De fragmenten van deze pot zijn samen met veel andere scherven, botten en vuursteen in 2008 gevonden bij een onderzoek door de werkgroep op een terrein aan de Frekeweg in Leidschendam. Dit terrein ligt op de oude duinenrij die loopt van Rijswijk naar Voorschoten. Uit vondsten op verschillende plaatsen op deze strandwal was al gebleken, dat hier reeds in de prehistorie werd gewoond.

Omdat bij vooronderzoek door een archeologisch bureau geen archeologische sporen waren gevonden, werd het terrein door de provincie vrijgegeven voor bouw. De archeologische werkgroep kreeg gelukkig van de aannemer een week de tijd om zelf onderzoek te doen. Daarbij werd tussen de lage duintjes toch nog prehistorisch materiaal gevonden, waaronder dus de scherven van de voorraadpot.

Het gevonden materiaal was het afval van mensen die tussen 3100 en 2900 voor Chr. op de oude duinen hebben gewoond. Afgaande op het soort aardewerk hebben deze mensen tot de zogenaamde Vlaardingen-groep behoord. Deze groep, waarvan de eerste vondsten in Vlaardingen zijn gedaan, deden al aan akkerbouw, maar gingen ook op jacht en deden aan visserij. Daarvoor zaten ze op de duinen op een uitstekende plek.

Na precies een jaar stopt deze rubriek. U kunt de 52 afleveringen teruglezen door bovenaan deze pagina op ‘Serie’ te klikken. Veel meer informatie over de archeologie in Leidschendam-Voorburg vindt u op de site van de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg (AWLV): www.awlv.nl Via deze site kunt u zich ook aanmelden als lid van de AWLV en betrokken worden bij de archeologie in Leidschendam-Voorburg. (Tekst en foto’s: Wim van Horssen)

De redactie van Vlietnieuws bedankt Wim van Horssen voor 52 historische rubrieken. Wim, je hebt er heel veel lezers een plezier mee gedaan. Het ga je goed!

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter