Nieuws
Project ambtenaren mislukt

Een project om de ambtelijke organisatie van de gemeente beter te laten werken door de ‘interne sturing’ te versterken, is mislukt. Door ‘personele wisselingen’ was er ‘onvoldoende draagvlak’ voor het project dat de naam ‘Cockpit’ droeg en een half jaar moest duren.

Een en ander blijkt uit een evaluatie van het project, opgesteld door de externe organisatieadviseur die de gemeente er voor aantrok.

Omdat er niet genoeg draagvlak voor ‘Cockpit’ bleek, is gezocht naar andere activiteiten. Die richtten zich op twee zaken: een helderder rolverdeling tussen afdelingshoofden en het zogenoemde directieteam; het versterken van de samenwerking tussen afdelingshoofden onderling en met directieleden.

Inmiddels is er bij de gemeente een management-overleg opgezet. Topambtenaren overleggen daarbij met elkaar over actuele thema’s die de hele gemeente aangaan onder het motto ‘samen ontwikkelen, samen leren en samen richten’.

De gemeente kent een personeelstekort. Er is een groot verloop onder de ambtenaren, ook bij topfuncties. In december 2021 bracht TwynstraGudde een rapport uit over de ambtelijke organisatie in Leidschendam-Voorburg.

Als enige positieve punt noteerde het bureau de ‘prettige werksfeer’. Verder werden er alleen knelpunten genoemd: te veel gericht op dagelijkse zaken; initiatieven worden gestart maar niet afgemaakt; geen duidelijke keuzes; geen prioriteitsstelling; onvoldoende koersvast; ambtenaren stellen eigen prioriteiten; weinig sturing; weinig afstemming; te veel reageren op de samenleving; familiecultuur gaat ten koste van werkkwaliteit en heldere keuzes.

Blijkens een recente advertentie zoekt de gemeente nu een ‘adviseur organisatieontwikkeling’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter