Nieuws
Tuinbouwmonitor provincie

De provincie Zuid-Holland heeft een tuinbouwmonitor laten ontwikkelen. Met de monitor wordt zichtbaar wat de stand van zaken is van de verduurzaming van de tuinbouw en welke stappen nog gezet moeten worden. De tuinbouw moet bovendien werken aan digitalisering en watermanagement. Dat stellen Gedeputeerde Staten (GS) in een brief te begeleiding van de monitor. Een zogenoemde ‘nulmeting’ vormt de basis.

In 2022 werd er in heel Nederland voor 15,1 miljard euro aan tuinbouwgoederen geëxporteerd. De Zuid-Hollandse tuinbouw was hierin verantwoordelijk voor 7,1 miljard euro. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn de grootste afzetmarkten zijn.

De Zuid-Hollandse glastuinbouw is verantwoordelijk is voor de uitstoot van 3,1 megaton CO2 (koolstofdioxide) per jaar. Dit is bijna de helft van wat de hele Nederlandse tuinbouwsector per jaar uitstoot. De laatste jaren is een lichte stijging in uitstoot te zien. De tuinbouwsector heeft zichzelf de ambitie gesteld om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Om dit te halen moeten er de komende jaren grote stappen gezet worden in de energietransitie.

Richting 2030 wordt een verdere CO₂-reductie verwacht van 36-63% ten opzichte van 2020, vooral door duurzame warmte, energiebesparing en areaalvermindering. Of hiermee de doelen gehaald worden hangt af van de areaalontwikkeling in Zuid-Holland en de rest van Nederland.

De uitstoot van NOₓ (stikstofoxiden) is in de periode 2017-2020 sterk gedaald door aanscherping van emissienormen. Er wordt tot 2030 een verdere NOₓ-reductie in de glastuinbouw Zuid-Holland verwacht van 43-70% ten opzichte van 2020.

Positief is de groei van het aandeel duurzame energie naar bijna 12%, aldus GS. Samen met de inkoop van warmte en elektriciteit komt het percentage energievoorzieningen zonder CO2-uitstoot in de glastuinbouw in 2021 op 22%. Dit is bijna een verdubbeling sinds 2010.

Wat betreft de waterkwaliteit in Zuid-Holland blijkt dat de norm voor stikstof bij 7758 van de 10.001 metingen wordt overschreden, bij fosfaat is dit 4642 van de 9927 keer. De vervuiling van het oppervlaktewater is volgens GS onlosmakelijk verbonden met de aanwezigheid van land- en tuinbouw in Zuid-Holland. Het cluster staat nog voor een grote opgave om de waterkwaliteit in Zuid-Holland te verbeteren.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter