Nieuws
Doxing sinds 1 januari strafbaar

Iemands persoonsgegevens delen met de bedoeling om te intimideren – doxing – is sinds 1 januari strafbaar. Mensen die slachtoffer zijn van doxing kunnen daar bij de politie aangifte van doen. Daders riskeren een boete en in ernstige zaken mogelijk zelfs een celstraf.

Van doxing is sprake wanneer een kwaadwillende persoonlijke gegevens, beelden of privéinformatie bijvoorbeeld over gezinsleden online of in appgroepen deelt met als doel om door dit verder te verspreiden, iemand angst aan te jagen.

Iedereen kan slachtoffer worden van doxing. Het is strafbaar als sprake is van opzet. Het online publiceren van foto’s of filmfragmenten van bijvoorbeeld hulpverleners is op zichzelf niet strafbaar. De bedoeling van de dader is pas strafbaar als die publicatie gekoppeld is aan de elementen van vrees, ernstige overlast of ernstige hinder van beroepsuitoefening.

,,Dat deze wet er nu is, is heel goed”, zegt politie-korpschef Henk van Essen. ,,We hebben vanuit de politie gepleit om doxing strafbaar te maken. Het raakt slachtoffers en hun naasten in hun privésfeer. Ik zie dat het ook politiemedewerkers en hulpverleners overkomt. Het hindert collega’s niet alleen in hun werk, maar het raakt ook hun thuisfront. Dat is volstrekt ontoelaatbaar. Door het strafbaar stellen, zijn we als politie in staat om er tegen op te treden en het signaal af te geven dat doxing altijd wordt aangepakt.”

Wanneer u slachtoffer bent van doxing kunt u melding of aangifte daarvan doen. Het is belangrijk om voor het verwijderen van content dit af te stemmen met de politie. Snelle verwijdering van online content kan namelijk botsen met het opsporingsbelang.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter