Nieuws
Ongewenste activiteiten in de polder

In de Nieuwe Driemanspolder tussen Wilsveen (Leidschendam), Zoetermeer en Den Haag vinden ongewenste activiteiten plaats: surfen en varen in motorvaartuigen. Dat gebeurt in het noordelijke deel van de polder dat uitdrukkelijk voor natuur (watervogels) is bedoeld en niet voor recreatie.

Dat stelt GroenLinks-gemeenteraadslid Michiel van der Heiden. Hij wil dat er maatregelen genomen worden, zo blijkt uit vragen die hij aan B&W heeft gesteld: ‘Bent u op de hoogte van het deze activiteiten op de noordelijke plas? Bent u van mening dat deze activiteiten op deze plas ongewenst zijn, gezien de zonering die is voorgesteld in het ecologisch beheerplan? Welke maatregelen neemt u op korte termijn om dit te voorkomen?’

In het ecologisch beheersplan staat onder andere: ‘Omdat de noordelijke plas zowel in de broedperiode als in de winter voldoende rust moet bieden, zal de plas het gehele jaar ontoegankelijk zijn voor waterrecreatie’.

Het raadslid wijst erop dat het onduidelijk is of varen in het gebied is toegestaan. Het Hoogheemraadschap Rijnland gaat daar over. Die stellen dat kanoën, kajakken, roeien of suppen mag net als varen met een E-motor. Tegelijk mogen recreanten geen broedende vogels verstoren want dat is in strijd met het ecologisch beheerplan. Van der Heiden: ‘Welk beleid is hier nu van toepassing? Is de gemeente Leidschendam-Voorburg verantwoordelijk voor de handhaving op de noordelijke plas? Zo ja, gaat er gehandhaafd worden op varen, zeilen en surfen op deze plas?’

Van der Heiden stelt verder dat in het verleden veel onderzoek is gedaan naar de situatie van de natuur in de polder met als doel de ecologische waarden te behouden en/of te verbeteren. ‘Bent u van mening dat dit nog steeds geldt’, zo vraagt hij. (foto Buro JP)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter