Nieuws
Rijk stelde voorwaarden aan Vlietland

De rijksoverheid heeft in 1977 bepaald dat bebouwing in natuur- en recreatiegebied Vlietland geweerd moest worden met uitzondering van bebouwing ten dienste van dagrecreatie. De bepaling werd verbonden aan financiële steun die het rijk aan de provincie gaf om Vlietland te kunnen verwerven. Die steun bedroeg 5,3 miljoen gulden.

Dat blijkt uit stukken die Burgerinitiatief Vlietland, Vrienden van Vlietland, AVN, Bomenbond Rijnland en Buren van Vlietland in handen hebben. De organisaties willen van verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer weten hoe zij dit denkt te rijmen met het voorstel om 222 recreatiewoningen in Vlietland te laten bouwen.

Toenmalig minister Hans Gruijters (D66) stelde destijds dat voorkomen moest worden dat het karakter van het gebied tussen de steden werd aangetast. Derhalve werden aan de 5,3 miljoen gulden steun, voorwaarden verbonden.

Zo stelde hij dat het hele gebied een bestemming moest krijgen die bebouwing weerde. Behalve de bepaling inzake bebouwing stelde de bewindsman dat de delen van Vlietland die bestemd waren voor recreatie alleen voor dagrecreatie ingericht mochten worden.

Volgens de vijf organisaties beslaat de bouw van de 222 woningen inclusief veranda’s en steigers bijna 33.000 vierkante meter; bijna het dubbele oppervlak van een uit 2005 stammend plan voor bebouwing (17.505 vierkante meter). Bovendien neemt de verharding met 3000 vierkante meter toe. De bewering dat er op gras of grastegels geparkeerd wordt, wordt in het plan niet hard gemaakt.

De stelling van Bremer dat de ‘beeldkwaliteit’ met het bouwplan beter wordt ten opzichte van het oude plan, is niet onderbouwd. Ambtenaren noemen de bebouwing met een hoogte van 8 meter ‘dominant’. Bovendien worden erfafscheidingen van 2 meter hoogte toegestaan.

Kritiek is er ook op het feit dat grondwallen die tot 12 meter hoog worden, niet in het bouwplan zijn meegenomen doch apart worden geregeld. De wallen zijn nodig om geluidoverlast van het verkeer tegen te gaan. Er wordt 300.000 kubieke meter industriële grond in verwerkt, aldus de vijf organisaties.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter