Nieuws
Geen actie tegen ongewenste activiteiten

De gemeente Zoetermeer noch het Hoogheemraadschap Rijnland zijn van plan actie te ondernemen tegen ongewenste activiteiten in de Nieuwe Driemanspolder tussen Wilsveen (Leidschendam), Zoetermeer en Den Haag: surfen en varen in motorvaartuigen. Dat blijkt uit een publicatie in Streekblad Zoetermeer. Onlangs stelde GroenLinks-gemeenteraadslid Michiel van der Heiden vragen aan B&W over de activiteiten en maatregelen die er tegen genomen werden aangezien het om een natuurgebied gaat.

De gemeente Zoetermeer verwijst naar het Hoogheemraadschap. Daar stelt men dat varen met niet gemotoriseerde vaartuigen zoals kano’s en roeiboten in de polder is toegestaan. Voor surfen bestaat er geen beleid. Omdat recreatief gebruik van het gebied is toegestaan treedt er altijd een zekere mate van verstoring van de natuur op, aldus een zegsman van het Hoogheemraadschap. in het Streekblad.

Een optreden tegen ongewenste activiteiten wijst de woordvoerder af. Het Hoogheemraadschap is volgens hem niet het bevoegde gezag. Hij noemt het ‘logisch’ de handhaving bij de provincie Zuid-Holland onder te brengen. De zaak zal besproken worden in het zogenoemde ‘gebruikersoverleg’ dat sinds 2021 bestaat tussen de drie gemeenten en het Hoogheemraadschap.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter