Nieuws
Geen verkeersprobleem door nieuwbouw

De komst van 147 nieuwe woningen, een zorginstelling met 20 kamers en een kantoorpand aan de Van Ruysdaellaan 41-69 zal niet leiden tot verkeersproblemen. De omliggende straten kunnen de verwachte 836 autobewegingen die er per dag bijkomen van bewoners en bezoekers, aan. Dat blijkt uit een studie die het bureau Goudappel voor het project heeft gemaakt.

Voor de nieuwbouw is ook een bomen effectanalyse gemaakt. Daaruit blijkt dat alle bomen op het bouwterrein moeten worden gekapt. Gesteld wordt dat veel bomen ter plekke een matige tot redelijke kwaliteit hebben. Er is sprake van veel dood hout en de essenziekte. Verder staan er veel niet onderhouden heesters. Ook die gaan verdwijnen.

De bomenkap zal vooral aan de kant van de Noordsingel plaatsvinden. Op een lijst staan 66 bomen waarvan voor 44 al een kapvergunning is gegeven. De hoogste boom is 25 meter hoog.

Uit stukken inzake de nieuwbouw blijkt dat de woningen aan de Noordsingel en de Bachlaan een te hoge geluidbelasting krijgen door het verkeer. Er moeten extra geluidafschermende maatregelen genomen worden, met name bij de voorziene balkons.

In het bouwplan zit een tekort van vijf parkeerplaatsen. Dat moet door het aanbieden van deelauto’s opgelost worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter