Nieuws
Woede over uitblijven extra Sprinters

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen heeft bij Vivianne Heijnen, staatssecretaris infrastructuur en waterstaat, geprotesteerd tegen het schrappen van twee extra Sprinters per uur tussen Den Haag CS en Rotterdam. Dit ondanks het feit dat eind van dit jaar het spoor tussen Rijswijk en Rotterdam Centraal viersporig zal zijn. Naar verluidt wil de NS de extra Sprinters niet laten rijden vanwege ‘financiële’ redenen.

Zevenbergen stelt in een brief aan de staatssecretaris: ‘Onlangs is ons via ambtelijke weg door uw ministerie gemeld, dat NS om financiële redenen in de nieuwe Hoofdrailnet concessie met u afspraken wil maken, om de voorziene 5 e en 6e sprinter tussen Den Haag – Rotterdam – Dordrecht vooralsnog niet te rijden. Gezien het grote belang van de frequentieverhoging van de sprinter voor de ruimtelijke ontwikkeling langs het spoortraject en de op basis van de conceptconcessie van augustus jongstleden bij ons ontstane verwachtingen, zouden wij een dergelijke afspraak zeer betreuren’.

De gedeputeerde wijst erop dat MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag, red.) en de provincie tientallen miljoenen euro’s in onderdelen van de infrastructuur hebben geïnvesteerd. ‘Wij betreuren dat deze overeenkomst niet is meegewogen in de besluitvorming nu’. Een ‘oplossing’ door de 5e en 6e Intercity tussen Leiden en Rotterdam niet meer op Schiedam Centrum te laten stoppen, wijst Zevenbergen af.

‘Alles afwegende hechten wij sterk aan de introductie van de extra sprinters op de nagenoeg gereed zijnde spoorinfrastructuur om hiermee de verstedelijkingsopgave op en rond de Oude Lijn (Leiden-Dordrecht, red.) te faciliteren. Graag vernemen wij van u als concessieverlener een concrete toezegging over het tijdstip waarop, dan wel de criteria waaronder de dienstregeling weer genormaliseerd gaat worden met 6 sprinters en 6 IC´s’.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter