Mening
U zegt het maar: Democratie of dictatuur

‘In het artikel gemeenteraad gaat werkwijze veranderen (Vlietnieuws 12 januari) kwam ik de volgende alinea’s tegen:

‘Het presidium staat onder leiding van de burgemeester. Er zitten zes raadsleden in. De éénmansfracties (ChristenUnie en SP) zijn niet vertegenwoordigd. Het presidium bepaalt agenda’s van beraden en spreektijden. Het fractievoorzittersoverleg is een periodiek beraad. Hier worden zaken voorgekookt en besproken als het presidium er niet uit komt’.
‘Het inspreken bij vergaderingen van de gemeenteraad is jaren geleden sterk beperkt. Feitelijk werden burgers en anderen daarvoor verwezen naar commissievergaderingen. De positie van commissieleden is zo dat zij namens hun fractie wel het woord mogen voeren in commissievergaderingen maar niet in de gemeenteraad. Ze hebben ook geen stemrecht. Soms worden ze ook bewust uitgesloten van beraadslagingen (dossier-Vlietland)’.

De eerste gedachte die bij mij opkwam is: Is dit nu democratie?
– Eénmansfracties die niet in het presidium vertegenwoordigd zijn,
– Het inspreken bij vergaderingen van de gemeenteraad is jaren geleden sterk beperkt,
– Mogen wel het woord voeren in commissievergaderingen maar niet in de gemeenteraad,
– Ze hebben geen stemrecht,
– Worden bewust uitgesloten.

De burgemeester in zijn eerste nieuwjaarstoespraak: ,,Meedenken en -doen.” HOE DAN?? De werkwijze dient zéér grondig te worden gewijzigd! De huidige situatie lijkt meer op een dictatuur dan op een democratie’.

(J. van Buren)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter