Nieuws
Sportterrein voor minderjarige asielzoekers

De gemeente moet op de eigen grond naast het pand Overgoo 5 in Leidschendam een terrein laten inrichten voor dagbesteding, sport en spel ten behoeve van de 80 minderjarige asielzoekers die in Overgoo 5 opgevangen gaan worden. De grond zou voor 0 euro te beschikking gesteld moeten worden van het COA, de organisatie die de asielzoekers opvangt. Het COA zou het terrein voor eigen rekening en risico moeten inrichten. Indien mogelijk moeten buurtbewoners er ook gebruik van kunnen maken. Dit ter bevordering van ontmoeting en verbinding. Dat heeft de gemeenteraad unaniem uitgesproken. Verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer dient de wens op te nemen in een bestuursovereenkomst die zij met het COA voor de opvang gaat tekenen.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter