Nieuws
Geen grote misstanden bij verhuur

B&W hebben geen signalen dat zich op grote schaal misstanden voordoen bij verhuur van woningen. Dat heeft wethouder Bianca Bremer, SP-gemeenteraadslid Ed van der Schaft laten weten in antwoord op vragen over het instellen van een meldpunt goed verhuurderschap. Dat meldpunt is per 1 januari opgezet.

Van der Schaft wilde weten waar het meldpunt was te vinden. Bremer geeft aan dat het ‘voorlopig’ is opgezet. ‘Aan de hand van de meldingen wordt bepaald of het noodzakelijk is om handhavingsactiviteiten op te schroeven en de verhuurvergunning in te voeren. Het meldpunt is ondergebracht bij het Meldpunt Openbare Ruimte en is bereikbaar via de website van de gemeente. Op de webpagina Melden bij de gemeente wordt informatie verstrekt over het meldpunt en over de voorschriften waaraan verhuurders zich moeten houden. Via sociale media wordt bekendheid gegeven aan het instellen van het meldpunt’.

Het meldpunt moest er komen op basis van de Wet goed verhuurderschap die op 1 juli 2023 inging. De wet introduceert een landelijke norm voor goed verhuurderschap en geeft gemeenten bevoegdheden om ongewenste vormen van verhuurderschap te voorkomen en tegen te gaan. Ten behoeve hiervan moeten gemeenten in ieder geval een meldpunt instellen waar anoniem en kosteloos meldingen kunnen worden gedaan van ongewenst verhuurgedrag.

De wet geeft gemeenten de bevoegdheid om via een gebiedsgerichte verhuurvergunning strengere eisen te stellen aan verhuurders in dergelijke gebieden en om, waar nodig, malafide verhuurders uit dit gebied te weren die hun gedrag willens en wetens niet aan de norm voor goed verhuurderschap wensen aan te passen. Aanleiding voor deze wet is dat bij de verhuur van woonruimte regelmatig misstanden voorkomen en de huurder hiertegen niet in het verweer kan of durft te komen.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter