Nieuws
Stompwijkseweg blijft gemoederen bezig houden

GBLV-gemeenteraadslid Marien van Wijk heeft opnieuw vragen gesteld over de toestand van de Stompwijkseweg en maatregelen die ter plekke zijn genomen. Op 5 december gaf wethouder Astrid van Eekelen in antwoorden op eerdere vragen aan dat nieuw overleg met aannemer BAM Infra werd gestart nu de door hen opgeknapte weg opnieuw verzakt.

Van Wijk wil de tekst van de garantiebepaling in de overeenkomst tussen gemeente en BAM Infra ontvangen. BAM Infra zorgde voor een nieuwe bestrating en een nieuwe verankering met de kade Stompwijksevaart. In 2018 werden de werkzaamheden opgeleverd. De kosten beliepen 7,3 miljoen euro. Sindsdien is de weg echter al twee keer aangepakt vanwege nieuwe verzakkingen. Sinds 2021 is de weg in gemeentelijk beheer.

‘Volgens onze fractie waren de afspraken over onderhoud klip en klaar. Op basis hiervan heeft de gemeenteraad toen ook haar akkoord gegeven voor renovatie en budget beschikbaar gesteld. Wij ontvangen graag een terugkoppeling van eventueel nader gemaakte afspraken en de resultaten van de lopende gesprekken over het nakomen van de garantiebepalingen’, aldus Van Wijk. ‘Naar aanleiding van gepleegd onderhoud wil de fractie van GBLV graag de oorzaak weten van de verzakkingen’.

Het raadslid wijst erop dat de laatste werkzaamheden aan de weg door een derde (niet BAM) aannemer is uitgevoerd. ‘Kunt u aangeven waarom de BAM deze werkzaamheden niet heeft uitgevoerd en zijn de werkzaamheden in opdracht van de BAM of van de gemeente uitgevoerd?’

‘Op dit moment zit er al langere tijd een spoelgat langs de waterkant net voor de bocht van de Krom gezien vanaf Leidschendam (ter hoogte van huisnummer 33). Deze is niet gerepareerd tijdens de werkzaamheden. Wat is de oorzaak van dit gat en waarom is deze niet gerepareerd. Er zijn meer slechte plekken niet gerepareerd. Ook graag een reactie waarom (nog) niet’.

Van Wijk wil tevens een verslag van de gesprekken die de gemeente met BAM Infra voerde over de ‘betonkoppen’ in de weg (aan de waterkant, red.). ‘De huidige situatie is gevaarlijk en onacceptabel zoals eerder aangegeven door ondergetekende. Wanneer wordt de bestrating op en rondom deze gevaarlijke betonkoppen aangepakt en hoe wordt herhaling voorkomen?’

‘Tot slot: De herinrichting van de Dr. van Noortstraat staat in de planning. Kan het College aangeven welke garantie nu wordt afgegeven, zodat we daar geen gelijksoortige problemen krijgen in de toekomst?’

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter