Nieuws
Vlietland: misleidende framing toename biodiversiteit

Wethouder Bianca Bremer claimt ten onrechte dat de biodiversiteit in natuur- en recreatiegebied Vlietland toeneemt met de bouw van 222 recreatiewoningen. Dat stelt de Bomenbond Rijnland. De claim van de wethouder staat in een brief die zij in november 2023 aan de gemeenteraad zond. ‘Beweren dat de biodiversiteit zal toenemen door de plannen betitelen wij als onjuiste en misleidende framing’.

Volgens ontwikkelaar DLR moeten voor de aanleg van het villapark en grondwallen alle bomen, bosjes en andere vormen van begroeiing worden verwijderd of verplaatst, en de grond moet worden afgegraven. ‘De natuur zal decennia nodig hebben om daarvan te herstellen’, aldus de bomenbond. Zo wil DLR minstens 8000 bomen kappen.

‘Met de bomen in het gebied zijn tal van dieren verbonden, zo blijkt uit de natuuronderzoeken voor een ontheffingsvergunning Wet natuurbeheer’, stelt de Bomenbond. ‘De projectontwikkelaar heeft dat ontheffingsverzoek in 2023 ingetrokken. Door een beroep op de Wet Open Overheid zijn die stukken alsnog openbaar geworden. Daaruit blijkt dat in het plangebied een ware rijkdom aan vogels en zoogdieren aanwezig is. Dat alles zou verloren gaan door de bouwplannen. De projectontwikkelaar zal een nieuw ontheffingsverzoek bij de Omgevingsdienst Haaglanden moeten indienen om aan de wet te voldoen’.

‘Compensatie van verloren gegane natuur met nieuwe aanplant zou een schrale troost zijn. Voor een hoge biodiversiteit is niet alleen nodig dat er een diversiteit aan gebiedseigen inheemse flora en fauna aanwezig is, in een heterogeniteit van landschap, maar even belangrijk zijn een gerijpte bodem met een rijk bodemleven, de aanwezigheid van veel dood hout en ‘aaneengeslotenheid’ van groengebieden in plaats van versnippering. De bouwwerkzaamheden zullen de doodsteek zijn voor de gerijpte bodem. Dood hout zal massaal worden opgeruimd en verwijderd. Het kappen van aaneengesloten bos en de bouw van 222 villa’s met veranda’s en steigers staan garant voor versnippering in plaats van uitbreiding van de ecologische verbindingen’.

‘De bouwplannen staan op gespannen voet met het provinciale bomenbeleid. De provincie wil juist meer bos en bomen op de overgang tussen stad en land. In het Groenactieplan 2024-2026 van Leidschendam-Voorburg staat dat met meer bomen en planten de gemeente groener zou moeten worden. De gemeente wil zich daarbij ook richten op het behoud van bomen, omdat volwassen bomen het meeste effect hebben, met name ook voor het vitaal en leefbaar houden van het buitengebied’.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter