Nieuws
Aantal daklozen neemt toe; code rood

In weerwil van beweringen van het Centraal bureau voor de statistiek neemt het aantal daklozen fors toe. Het gaat daarbij steeds vaker om vrouwen, kinderen en mensen die niet vanuit een zorgvraag maar door bijvoorbeeld een scheiding, of als werkende arme, niet in staat zijn een plek te vinden om te wonen. Het is code rood.

Dat stellen B&W van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht in een brief aan de Tweede Kamer. Zij noemen de toename van het aantal daklozen echter een landelijk probleem. ‘Dakloosheid en het ontbreken van een veilig onderdak brengt nadelige gevolgen mee voor de mensen om wie het gaat én leidt tot hoge maatschappelijke kosten. De situatie is schrijnend, de maatschappelijke opvang zit overvol en we kunnen niet meer alle kwetsbare mensen onderdak bieden’.

‘Dakloosheid is voornamelijk een woonprobleem. Er is een brede aanpak nodig gericht op voldoende betaalbare woonplekken, preventie en financiële bestaanszekerheid. Echter, vanwege de wooncrisis en sociaal economische ontwikkelingen zien we het aantal mensen dat dakloos raakt vooralsnog fors toenemen. Waar dit voorheen voornamelijk mensen betrof met multiproblematiek zien we nu ook een groter wordende groep jongvolwassenen en economisch dakloze mensen die in de problemen komen. Dit zijn groepen mensen waar de maatschappelijke opvang niet op is ingericht’.

‘Zolang de woningnood niet daadwerkelijk afneemt, blijft een investering in kwalitatief goede opvang nodig. Zodat mensen in ieder geval niet verder achteruitgaan, een woonprobleem geen zorgprobleem wordt en we hen kunnen helpen naar nieuw perspectief’.

‘Om in 2030 geen dakloosheid meer te hebben is – naast voldoende betaalbare woningen – onder andere een structurele financiële impuls nodig, die gemeenten meerjarig zekerheid geeft om meer mensen een dak boven het hoofd te bieden’.

In de brief wordt 100 miljoen euro per jaar extra gevraagd, en wel structureel (blijvend). Daarnaast mag een herverdeling van de uitkeringen die het rijk via het gemeentefonds niet leiden tot een afname van financiële middelen voor de gemeenten daar waar het gaat om maatschappelijke- en vrouwenopvang. (foto: Dakloos in Nederland)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter