Nieuws
Concrete maatregelen tegen begrotingstekort

De provincie wil dat B&W bij de begroting 2025 concrete maatregelen presenteren om voorspelde begrotingstekorten in 2026 en 2027 op te vangen en een blijvend begrotingsevenwicht te herstellen. Dat blijkt uit een brief aan B&W. De provincie is toezichthouder op de financiën van gemeenten.

In 2026 is een begrotingstekort van 5,9 miljoen euro voorspeld, een jaar later is dat 6,4 miljoen euro. Aanleiding vormt een wijziging van de uitkeringen aan gemeenten via het gemeentefonds. Volgens de Gemeentewet moeten gemeenten zorgen voor een evenwichtige begroting, hoe moeilijk dat ook is. Een blijvend evenwicht is niet altijd snel te bereiken.

De provincie toont er ‘begrip’ voor dat B&W nu tekorten in 2026 en 2027 laten zien. Toch zal er nu al aan maatregelen gewerkt moeten gaan worden als de rijksoverheid de lagere uitkering uit het gemeentefonds niet compenseert.

De provincie heeft voorts alleen maar lof over het financieel beleid. De financiële positie van de gemeente is ‘goed’; het weerstandsvermogen ‘uitstekend’. Tot en met 2025 zijn de begrotingen blijvend in evenwicht.

Verantwoordelijk wethouder Philip van Veller heeft 2026 eerder al als het ‘ravijnjaar’ bestempeld. Hij wil dit jaar nog met mogelijke ‘oplossingen’ naar de gemeenteraad komen zodat die mee kan beslissen over de te maken keuzes.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter