Nieuws
Gemeenten willen bouwen

De landelijke gemeenten in Zuid-Holland willen kunnen gaan bouwen. Het huidige beleid dat er wel een straatje bijgebouwd mag worden maar niet meer dan dat moet omgezet worden in ‘een buurt erbij’. Daartoe moet het provinciale beleid dat bebouwing van meer dan 3 hectare verboden is tenzij de locatie op een provinciale zogenoemde 3 hectarekaart staat, aangepast worden.

Dat stellen de landelijke gemeenten in een brief aan Provinciale Staten. ‘De woningmarkt in Nederland zit momenteel op slot: ook de landelijke gemeenten ervaren de effecten hiervan. De kernen in het landelijk gebied verschillen sterk van omvang, waarmee ook de omvang van de lokale behoefte verschilt. We willen ons kunnen richten op deze behoefte: alleen dan kunnen jong en oud in de landelijke omgeving blijven wonen en werken en blijven voorzieningen op niveau. We kennen nu veel hechte gemeenschappen. Zij hebben een goede sociale basis. Om dat te behouden is ontwikkeling en versterking nodig’, zo schrijven ze.

‘In deze brief roepen wij u op de 3 hectarekaart wonen en werken weer open te stellen en te verruimen. We vragen om meer maatwerk en flexibiliteit: ‘een buurt erbij’ in plaats van ‘een straatje erbij’. Zo kunnen we betaalbare woningen en kwaliteit toevoegen aan onze kernen’.

‘Wij maken ons grote zorgen over hoe uw ruimtelijk beleid effect heeft op een evenwichtige ontwikkeling van deze dorpen en daarmee op deze sociale basis. We hebben meer ruimte nodig om het wonen voor ouderen te verbeteren en om jongeren de kans te geven om in het landelijk gebied te blijven. Voor ondernemers om te kunnen groeien. Beiden zijn nodig om voorzieningen zoals verenigingen en scholen vitaal te houden’.

‘Een kernpunt van onze zorg ligt in de aanpak van toestemmingen voor stedelijke ontwikkelingen, namelijk de regels rond de 3 hectarekaart. Als een stedelijke ontwikkeling groter is dan 3 hectare en niet op de 3 hectarekaart staat, mag het omgevingsplan volgens uw verordening niet gewijzigd worden. Helaas sluiten Gedeputeerde Staten de mogelijkheid voor plaatsing van nieuwe locaties op de 3 hectarekaart uit.

‘De kwetsbaarheid van de brede welvaart ligt in ons gebied niet in het ontbreken van een groene leefomgeving, maar vooral in de sociale samenhang. Een evenwichtige bevolkingsopbouw en een sterk sociaal netwerk, via werk en/of verenigingen, is van groot belang voor de levensvatbaarheid van dorpen op de lange termijn. Als jongeren en ondernemers wegtrekken uit de landelijke gemeenten vanwege het ontbreken van kansen, zal de brede welvaart in de landelijke gemeenten aanzienlijk afnemen’.

‘Wij vragen niet om grootschaligheid, maar om voldoende mogelijkheden om onze kernen te versterken met een buurt erbij. Wij begrijpen dat het wenselijk is sociale woningbouw beter te verdelen tussen stedelijke omgeving en platteland. Daar is enige schaal voor nodig: een buurt erbij is ook robuust genoeg om zowel betaalbaarheid als kwaliteit toe te voegen aan de bestaande kernen’.

Voor Leidschendam-Voorburg staat d Duivenvoordecorridor, het gebied tussen bebouwde kom Leidschendam, Vliet, gemeentegrens Voorschoten en spoorbaan Amsterdam-Rotterdam, op de 3 hectarekaart. Leidschendam-Voorburg heeft de brief niet mee getekend ondanks de bouwbehoefte in met name Stompwijk.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter