Nieuws
Vlietland: provincie wacht op realisatie woningen

De provincie wil pas tot activiteiten in natuur- en recreatiegebied Vlietland overgaan als ‘er daadwerkelijk tot realisatie moet worden overgegaan’ van de 222 daar geplande recreatiewoningen. Dat blijkt uit een brief die de programmadirecteur bij de provincie op 27 november 2023 aan ontwikkelaar DLR en het Recreatiecentrum Vlietland (RCV) heeft geschreven. De provincie is eigenaar van de Vlietland grond, RCV is pachter, DLR onderpachter.

De programmadirecteur erkent dat de provincie verplichtingen heeft richting DLR/RCV. Het gaat dan om de aanleg, het beheer, het onderhoud, herstel en/of vernieuwing van al hetgeen niet aan erfpachter in erfpacht is uitgegeven; de hoofdontsluitingsweg met de daarbij behorende fiets-, voet- en ruiterpaden en bermen; de navolgende (openbare recreatieve) voorzieningen: een openbaar parkeerterrein; twee openbare stranden;

openbare voetpaden, fietspaden, ruiterpaden en wegen; een openbaar evenemententerrein; een aarden wal ter afscherming van de omgelegde Rietpolderweg; het openbare parkeerterrein achter de bestaande camping ten behoeve van parkeren voor dagrecreatie.

In de brief staat dat de provincie haar aanlegverplichtingen ‘heeft geplaatst en nog steeds plaatst’ tegen de achtergrond van de daadwerkelijke realisatie van de recreatiewoningen. Tevens stelt de provincie dat er onvoldoende zicht is op de aanvang van de ontwikkeling van de erfpachtpercelen.

De programmadirecteur vraagt DLR/RCV ook om een totaaloverzicht van de werkzaamheden die zij willen uitvoeren voordat de provincie aan haar eigen verplichtingen wil gaan werken. Verder wijst hij erop dat de provincie geen verplichting heeft tot verwijdering van paden, wegen en verhardingen, omdat DLR/RCV eerst vervangende paden moeten hebben aangelegd aangezien het recreatiewoningengebied openbaar toegankelijk dient te zijn gedurende de aanleg. En dat kan pas als er een totaal inrichtingsplan is goedgekeurd, aldus de topambtenaar.

Overigens stelt de programmadirecteur zich op het standpunt dat DLR/RCV het recreatiewoningengebied gedurende de uitvoeringsfase (de aanlegfase) openbaar toegankelijk dienen te houden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter