Nieuws
Actie tegen lekken pesticiden

Hans Middendorp (Algemene Waterpartij) werpt zich in de strijd tegen pesticiden: ‘PAN-NL, het Pesticide Action Network, heeft bekend gemaakt dat er veel pesticiden lekken uit ‘gesloten’ kassen. Er is sprake van veel te hoge gehaltes gewasbeschermingsmiddelen, stikstof en fosfaat. Glastuinbouw wil coaches inzetten om het probleem op te lossen. PAN-NL wil strengere controles en hogere boetes door de Omgevingsdienst en het waterschap. Als de inzet van watercoaches helpt om lekkages en problemen met bedrijfswater tijdens de teeltwisseling te voorkomen, dan is dat mooi meegenomen. Maar de motivatie om de eigen bedrijfsvoering te verbeteren moet van de tuinders zelf komen. Frequent toezicht helpt om dat ’tussen de oren’ te krijgen. Met alleen vriendelijke woorden gaat het allemaal veel te langzaam, is de afgelopen tien jaar wel gebleken’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter