Nieuws
Waarschuwing over grondwallen Vlietland

Het Burgerinitiatief Vlietland waarschuwt samen met vier andere organisaties voor de gevaren van tot 12 meter hoge grondwallen (drie) die in natuur- en recreatiegebied Vlietland komen. Die wallen moeten bewoners van te bouwen 222 recreatiewoningen beschermen tegen verkeerslawaai van de RijnlandRoute (verbinding A4-A44).

Burgerinitiatief Vlietland hekelt de voorstelling van zaken die wethouder Bianca Bremer gaf in een brief aan de gemeenteraad, eind 2023. Daarin sprak de wethouder over ‘een lage wal tussen de Rietpolderweg en de recreatiewoningen voorzien in het noorden van het gebied’.

‘De drie grondwallen zijn samen 900 meter lang en 12 meter hoog. Bij deze hoogte zou de beoogde basis van de wal zo’n 60 meter breed moeten worden. Het grondbeslag is daarmee grofweg 54.000 vierkante meter. Op dat oppervlak moeten alle bomen – ruim 1750 stuks – struiken en andere begroeiing verdwijnen. Alle schuil-, nest-, fourageer-, rust- en verblijfplekken van de dieren worden vernietigd. In totaal wordt ruim 300.000 kubieke meter grond van de klasse ‘industrie’ aangebracht’, aldus het Burgerinitiatief.

Het Burgerinitiatief waarschuwt voor de veiligheid van de industriegrond. ‘Wat zijn de risico’s van uitlekken van de giftige en gevaarlijke stoffen in bodem, grond- en oppervlaktewater? Een tweede bron van zorg is de stabiliteit van de grondwal. Verschijnselen als afschuiving, ‘squeezen’ (wegdrukken van de ondergrond, red.) en de slappe ondergrond baren omwonenden en andere belanghebbenden zorgen’.

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft al vergunning verleend voor de aanleg van de wallen. In de vergunning worden geen eisen gesteld om de veiligheid bij de aanleg van de grondwal en erna te garanderen. (illustratieve foto, Visser Hoogeloon)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter