Nieuws
Gemeenteraad: meer grip op omgevingsbeleid

B&W gaan de gemeenteraad elke twee weken een lijst zenden van omgevingsvergunningen die burgers en bedrijven aanvragen voor activiteiten die niet stroken met het omgevingsplan (zogenoemde BOPA’s). Dat kan de raad zelf aangeven of zij over een bepaalde activiteit advies wil geven aan B&W vanwege de maatschappelijke impact en/of de politieke gevoeligheid.

Dat heeft wethouder Philip van Veller de gemeenteraad bericht. Het adviesrecht van de gemeenteraad staat in de nieuwe Omgevingswet die per 1 januari is ingegaan. De bestuurder had al aangegeven dat B&W de gemeenteraad in een vroegtijdig stadium van een initiatief wilde gaan informeren. Zo kon de gemeenteraad ook al aangeven of men te zijner tijd wilde adviseren.

In november vorig jaar liet de gemeenteraad echter weten zelf ook te willen beoordelen of een geplande activiteit wegens de maatschappelijk impact en/of politieke gevoeligheid noodzaakte tot advies. Daarom vroeg men periodieke informatie van B&W over alle BOPA’s. Van Veller komt daar nu aan tegemoet.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter