Mening
Franks column: Olifanten

Zo! 2024 is begonnen. Januari is voorbij gevlogen. Nog 10 maanden te gaan en de kerstsfeer wordt weer op radio, tv en in winkels over ons uitgestort.

2024 wordt het jaar waarin de gemeenteraad een besluit gaat nemen in het fraaie dossier recreatiewoningen Vlietland. Voordat op Vlietland de stenen uiteindelijk gestapeld gaan worden, zullen er eerst nog wel een paar onderste stenen boven komen.

De soap in dat dossier gaat immers nog steeds door. Volgens de laatste berichten is de Provincie Zuid-Holland in gebreke gesteld door de projectontwikkelaar en door de exploitant van Vlietland. Ook het beheer is in een gedeelte van Vlietland gestaakt. Als dat leidt tot een onveilige situatie, ben ik benieuwd wat de gemeente gaat doen.

Zuid-Holland zal zo langzamerhand de buik behoorlijk vol hebben van Leidschendam-Voorburg. De volgende clash mag worden verwacht op het dossier bouwen van betaalbare woningen.

De gedeputeerde heeft aangegeven dat we af moeten van het bouwen van dure woningen, omdat er in Zuid-Holland een tekort is aan betaalbare woningen. De vrije markt, zo constateert zij, heeft niet geleid tot bouwen waar behoefte aan is. De neoliberale VVD-kruik heeft te lang in het water gelegen en begint her en der behoorlijke barsten te vertonen.

De gemeenteraad heeft in de vorige raadsperiode op initiatief van D66 een motie aangenomen met steun van GBLV/Gemeentebelangen om geen dure woningen te bouwen. Maar ja… ‘een motie is maar een motie’ volgens het college, dus daar doen we niks mee als het gaat om dure nieuwe woningen in Overgoo. Nu zitten D66 en GBLV allebei in het college en de kans is daarmee nihil dat door hun gemeenteraadsfracties om naleving van die motie wordt gevraagd.

Maar wie weet wordt dit zoals gezegd het volgende robbertje bestuurlijk armpje drukken tussen provincie en gemeente.

Dan hebben we ook nog de spreidingswet. Door de ommezwaai van de VVD in de Eerste Kamer worden asielzoekers straks verplicht over het land gespreid. Hoe gaat Leidschendam-Voorburg daarmee om? Een interessante vraag als straks bijvoorbeeld Overgoo niet meer beschikbaar is, omdat daar die dure huizen zijn gebouwd. Dan maar containerwoningen in het Mariënpark naast het Raadhuis in Leidschendam?

Tot slot: de uitkomsten van het onderzoek naar het lekken uit de begeleidingsgroep second/third opinion Vlietland zijn bekend. Ja, er is gelekt. Nee, het ging niet om geheime informatie. Nee, wie het heeft gedaan weten we formeel niet. Maar we gaan als raad wel een moment intern navelstaren op het thema integriteit. In die sessie benoemt vervolgens niemand de 1 of 2 olifanten in de kamer waarvan men vast informeel wel weet/vermoedt wie gelekt heeft. Als die olifanten blijven zwijgen over hun rol, dan is die integriteitssessie een farce.

Doe dan als raad liever een gezellige, gezamenlijke buitenactiviteit: ga met zijn allen op Vlietland het aantal bomen tellen dat gekapt moet worden voor 222 dure recreatiewoningen.

Verantwoording: in deze column zijn geen ambtenaren bij naam genoemd en is evenmin sprake van een (quasi) anonieme schrijver.

In maart 2026 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.

(Frank Rozenberg)

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter