Nieuws
Milieuzone Damcentrum van de baan

Er komt geen milieuzone Damcentrum Leidschendam. Het gebied is daarvoor te klein, de uitvoering en handhaving kost te veel geld en het effect op het autoverkeer is te gering. Het Damcentrum zal er niet autoluw door worden.

Dat heeft wethouder Astrid van Eekelen gezegd in een beraad met een commissie van de gemeenteraad. B&W hadden eerder aangekondigd een proef met een milieuzone Damcentrum te willen nemen. Door een milieuzone kunnen er bepaalde vervuilende voertuigen geweerd worden.

De wethouder gaf aan dat bekeken wordt de Damlaan minder door autoverkeer te belasten door automobilisten te ontmoedigen die weg te nemen. Zij noemde daarbij een herinrichting van de weg (nu formeel een 30 kilometer weg doch niemand houdt zich daar aan) en vergroening.

Er wordt gekeken naar een aanpassing van de kruising Damplein – Damstraat, het anders instellen van stoplichten en het vaststellen van schuttijden voor de sluis. Daarnaast wordt bekeken of de bevoorrading van winkels in het Damcentrum buiten dat centrum op een centraal punt kan plaats gaan vinden. Hetzelfde geldt voor het ophalen van afval.

Het Damplein wordt vergroend. Dat kan ook helpen tegen geluidoverlast van het verkeer. Wat de aanpak van leegstand betreft stelde de wethouder dat dit een gevolg is van marktwerking. Zij is wel met verhuurders en ondernemers in gesprek om te bezien of die leegstand sneller verholpen kan worden.

Astrid van Eekelen zei verder te willen bezien of de gemeente via de Omgevingsvisie kan gaan sturen welke zaken waar komen in het Damcentrum. Zij opperde de retail (dagelijks boodschappen) te concentreren op het Damplein en in een deel van de Damlaan.

Het begin van de Damlaan zou mogen ‘verkleuren’ door er bijvoorbeeld zorgvoorziening te vestigen. Via de Omgevingsvisie wil de wethouder ook iets doen aan de vele bezorgbedrijven die zich in het Damcentrum, overigens legaal, vestigen.

Met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag wordt bezien of er buiten het Damcentrum mobiliteitshubs kunnen komen van waaruit men per openbaar vervoer, fiets of lopend naar het gebied gaat. Tevens wordt gewerkt aan elektrificatie: het met elektrische voertuigen rijden in het Damcentrum.

De wethouder zei binnen enkele weken met de nodige plannen te willen komen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter