Nieuws
Voorburgse kerkklok zwijgt

De klok van de Martinuskerk, Oosteinde Voorburg, slaat tussen 20.00 en 08.00 uur niet meer. Dit naar aanleiding van een klacht van een buurtbewoner. Op kosten van de gemeente is een voorziening aangebracht die het slaan in de genoemde tijdspanne verhindert.

Het conflict over de kerkklok speelt al sinds april 2020. Toen kwamen de eerste klachten binnen over het geluidniveau van de klok. Klager was een overbuurman van de kerk die daar net was komen wonen.

Het kerkbestuur besloot in augustus 2020 het geluidniveau van de klok aan te passen en het slaan op het kwartier te staken. Op het half uur werd voortaan één maal geslagen, in plaats van het aantal uren van het naderende uur. Na woedende reacties van buurtbewoners trok het kerkbestuur de maatregel in november 2020 weer in.

In juli 2021 bepaalde de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) na onderzoek dat het geluidniveau van de klok te hoog was: 4 decibel overdag, 16 decibel ‘s nachts. Het geluidniveau moest omlaag gebracht worden. Er werd een dwangsom van 1000 euro per dag met een maximum van 5000 euro aan het kerkbestuur in uitzicht gesteld als men niet aan de eisen voldeed.

Het kerkbestuur noemde het ODH-onderzoek ‘ondeugdelijk’. De kerk was ten onrechte als ‘inrichting’ bestempeld. De opgelegde dwangsom noemde men ‘buitenproportioneel’. Er was sprake van geschonden vertrouwen. Men wees erop dat de kerkklok sinds 1893 luidde.

In augustus 2021 bracht de kerk het geluidniveau van de klok zodanig ver terug dat deze niet meer hoorbaar was. Door de ingreep raakte de klok ook van slag: hij sloeg niet meer of niet het juiste aantal keren. Het CDA stelde vragen aan B&W over de zaak. Een internetpetitie om de klok onaangeroerd te laten haalde meer dan 500 handtekeningen.

In dezelfde maand deed ODH nieuw onderzoek. Het geluidniveau werd akkoord bevonden. Er volgde geen dwangsom. De gemeente liet weten niet te zullen gaan ingrijpen. Het kerkbestuur diende bij de gemeentelijke commissie voor bezwaarschriften een bezwaar in.

Op de achtergrond bleef het conflict sluimeren. In oktober 2021 gaf toenmalig burgemeester Jules Bijl aan dat hij op verzoek van de gemeenteraad ging bemiddelen. Twee maanden later was er overleg tussen klager en kerkbestuur, onder leiding van Bijl.

In mei 2022 leek er een compromis bereikt. De kerkklok zou zwijgen tussen 20.00 en 07.00 uur doch verder zou alles bij het oude blijven. In juni 2023 gaven de klagers echter aan toch niet met het compromis te kunnen leven. Zij klopten opnieuw bij de ODH aan. Die dwong de gemeente tot actie.

Overigens gelden de nieuwe maatregelen niet voor het luiden ter gelegenheid van heilige missen, huwelijken, begrafenissen en andere kerkelijke zaken.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter