Nieuws
Doelloos debat over leefbaarheid

Een commissie uit de gemeenteraad heeft dinsdagavond ruim anderhalf uur besteed aan een debat over een leefbaarheidstoets bij bouwprojecten, zonder enig besluit te nemen. In plaats daarvan werd besloten B&W te vragen een presentatie te verzorgen over beschikbare gegevens (data), beheer en management ervan. Ook wordt gewacht op informatie van wethouder Philip van Veller over de invulling van de Omgevingswet.

Invoering van een verplichte leefbaarheidstoets werd in 2022 voorgesteld door de Burger krachtcentrale (BKC). Eind 2023 lieten B&W in een reactie weten er niet voor te voelen. De toets werd gedaan door een commercieel bedrijf; het was duur; kostte veel tijd en mankracht; leidde tot vertraging bij bouwplannen; er was al heel veel informatie over effecten van bouwplannen op leefbaarheid; voor kleine projecten ondoenlijk; verplicht al helemaal niet wenselijk.

Formeel zou de commissie bespreken wat te doen met het BKC-voorstel en de reactie erop van B&W. Voorafgaand aan het beraad bleek echter dat BKC het plan wilde wijzigen. De verplichting ging er af, de toets hoefde ook niet bij elk bouwplan, er moest een commissie komen die ging afwegen wat men eigenlijk met de toets wilde bereiken en welke data daarvoor nodig waren.

Vanuit diverse fracties kwam de roep om een proef met een leefbaarheidstoets bij een bouwproject. Wethouder Bianca Bremer gaf aan dat zo’n toets al is gedaan bij het bouwproject Appelgaarde 2-4. Zij beloofde die informatie aan de gemeenteraad te zenden. De bestuurder zei een leefbaarheidstoets te zien als onderdeel van burgerparticipatie. Ook verwees zij naar de Omgevingswet waarin veel zaken geregeld kunnen worden. Tenslotte gaf zij aan dat nu al bij bouwprojecten effecten op zaken als verkeer, parkeren, geluidoverlast, luchtvervuiling, groen, water worden beoordeeld. Die informatie krijgt de gemeenteraad ook steeds.

Uiteindelijk werd besloten geen besluit te nemen en de hele zaak te verschuiven naar een later datum.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter