Nieuws
Vlietland: nieuw bouwplan

Ontwikkelaar DLR maakt een nieuw plan voor de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat wijkt ‘substantieel’ af van het plan dat in 2022 werd gepresenteerd. De nieuwe ideeën worden ‘hopelijk’ in mei gepresenteerd.

Dat heeft wethouder Bianca Bremer bekend gemaakt in een vergadering van een commissie uit de gemeenteraad. Aanleiding voor het beraad vormden 86 vragen die het Burgerinitiatief Vlietland samen met vier andere organisaties over het bouwplan heeft geformuleerd.

Bremer gaf ook aan dat de 900 meter lange, zestig meter brede en twaalf meter hoge geluidwallen bij de RijnlandRoute (verbinding A4-A44) er niet komen. De vergunning daarvoor is ingetrokken. Er komen wel geluidwallen van 1,5 tot 2 meter hoogte aan de kant van de Vlietweg, zo gaf zij aan.

Het bouwplan heeft tot veel commotie geleid. Een petitie tegen het voornemen is meer dan 17.000 keer getekend. Burgerinitiatief Vlietland heeft voorgesteld het bouwplan te vervangen door een plan voor een groen Vlietland. Een aantal politieke partijen steunen dat idee.

Wethouder Bremer sprak over ‘een complex dossier’ Zij wees er opnieuw op dat er op grond van een besluit van de Raad van State uit 2010 ook nu al gebouwd mag worden in Vlietland. Dat besluit is ‘onherroepelijk’.

Bremer erkende dat de gemeente en de provincie (eigenaar van Vlietland) ‘worstelen’ met de uitspraak van de Raad van State en het nieuwe bouwplan. ‘De provincie zegt ook ‘wij kunnen niet terug’. Het is de provincie die de bouw mogelijk heeft gemaakt’.

‘Als we nu stoppen hangt er een financiële claim aan. Vind u het dat waard? Als u ‘ja’ zegt moet u dat doen. U moet afwegen: het oude bouwplan uit 2005 (geaccordeerd door de Raad van State in 2010, red.) tegen het nieuwe. Aanpassen of afwijzen’.

De wethouder gaf aan bezig te zijn met de beantwoording van de 86 vragen. Ook liggen er nog zienswijzen (bezwaarschriften) tegen het bouwplan zoals dat in 2022 op tafel lag, die verwerkt moeten worden.

In het debat zei Ed van der Schaft (SP) dat er ‘dingen niet kloppen’. Hij sprak aan de hand van de 86 vragen over ‘nieuwe feiten’ en suggereerde dat ontwikkelaar DLR onvolledige dan wel onjuiste informatie verschaft. Op basis daarvan informeert de wethouder de gemeenteraad.

Hij stelde dat de gemeenteraad nu geen volledige, correcte en waarheidsgetrouwe informatie krijgt. Het raadslid vroeg zich af of er opzet in het spel is. Ook sprak hij over ‘leugentjes’ en vroeg naar rechtsmiddelen om daar tegen op te treden.

Van der Schaft gaf te kennen af te willen van het bouwplan. Dat deed ook Michiel van der Heiden (GroenLinks). Volgens Sangita Paltansing (PvdA) past het bouwplan niet meer in deze tijd.

Alexander Hielkema (D66) gaf te kennen dat er al veel besluiten inzake Vlietland zijn genomen: ‘het is geen blanco vel’. Hij pleitte voor zoveel mogelijk groen doch wees er tegelijk op dat bebouwing ook nu al mag. Frank Wilschut (ChristenUnie) pleitte voor een weloverwogen besluit door de gemeenteraad. Daar moet de tijd voor worden genomen. Hij repte over besluitvorming in het najaar.

VVD, GBLV en CDA namen niet deel aan het debat. (foto P.B.)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter