Nieuws
Minister maant provincie inzake woningbouw

Minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) heeft Gedeputeerde Staten eind december gemaand meer te doen om de afgesproken aantallen nieuw te bouwen woningen te halen. De brief is door gedeputeerde Anne Koning openbaar gemaakt nadat bleek dat enkele leden van Provinciale Staten hem hadden.

De Jonge stelt dat de provincie tot en met 2030 247.896 woningen moet bouwen. De provincie zelf rekent met 235.460. De bewindsman schrijft nu: ‘Een verlaging van het aandeel van de provincie Zuid-Holland in de landelijke woningbouwopgave heeft als resultaat dat we landelijk niet bouwen wat gezien de maatschappelijke opgave nodig is’.

Kritiek heeft de bewindsman ook op de hoeveelheid bouwplannen. Die zou 30 procent boven de capaciteitsbehoefte moeten liggen om uitstel van bouw dan wel het schrappen ervan te kunnen opvangen. In Zuid-Holland is de planvoorraad gemiddeld 104 procent, in sommige regio’s 100 procent.

Een ander pijnpunt voor de bewindsman is het aandeel sociale nieuwbouwwoningen. Afgesproken is dat dit 30 procent moet zijn. De provincie hanteert echter 40 procent. ‘Een ander percentage kan effect hebben op de financiële uitvoerbaarheid van woningbouwprojecten en bouw van voldoende woningen in het middensegment’, aldus De Jonge.

Hij wijst er verder op dat hij de Zuid-Hollandse woningbouw met 3,8 miljard euro steunt en dat hij en zijn collega’s er alles aan doen andere knelpunten zoals een vol stroomnet een te pakken. Ook wordt gewerkt aan snellere processen en procedures.

De Jonge wil zijn punten nog deze maand met Anne Koning bespreken.

In een bericht aan Provinciale Staten geeft de gedeputeerde aan vast te houden aan de afgesproken 235.460 nieuwe woningen. Zij erkent dat de 130 procent plancapaciteit niet wordt gehaald. Oorzaak zijn gemeenten die plannen indienen die afwijken van het ruimtelijk beleid. Koning schrijft verder vast te houden aan de 30 procent sociale woningen. De 40 procent geldt met name voor gemeente die de 30 procent nog niet halen. Zo moeten zij toegroeien naar die grens.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter