Nieuws
Burgemeester militair reservist

Recent was burgemeester Martijn Vroom twee weken afwezig. Vanuit het Raadhuis werd alleen bericht dat hij een ‘opleiding’ volgde. Nadere vragen bleven onbeantwoord, geraadpleegde bronnen zwegen als het graf. Op grond van een tip die Vlietnieuws ontving heeft de burgemeester nu opening van zaken laten geven:

‘Burgemeester Martijn Vroom heeft de opleiding als militair van het Korps Nationale Reserve (NATRES) van de Koninklijke Landmacht afgerond. De kerntaak van het Korps is het bewaken en beveiligen van het Nederlands grondgebied en bijstand bij rampen en crisis. Daartoe behoren vitale objecten, zoals energiecentrales, tunnels en bruggen en bijvoorbeeld het vullen van zandzakken bij hoogwater. De NATRES bestaat uit ongeveer 3000 reservisten, vrijwillige militairen. Zij vervullen hun militaire functie naast een burgerbaan of studie.

‘De burgemeester draagt defensie een warm hart toe en vindt het belangrijk om een bijdrage te kunnen leveren als reservist wanneer dat nodig is: ,,Het is enorm leerzaam om even uit de bestuurlijke wereld over te stappen naar de operationele kant. Daar leer je nieuwe vaardigheden. Daarnaast heeft deze opleiding me extra inzicht gegeven in hoe je om kunt gaan met crisissituaties, dat komt in mijn werk als burgemeester ook goed van pas.”

Binnen het college VAN b&w en de ambtelijke organisatie zijn vooraf goede afspraken gemaakt om dit in te passen in de agenda. Inzet voor de NATRES is een betaalde functie en wordt geregistreerd en gepubliceerd op de website van de gemeente als nevenfunctie. Wanneer de burgemeester ingezet wordt, wordt hij vervangen door de loco burgemeester’.

Reservisten zetten zich parttime in voor de krijgsmacht. Ze moeten tussen 18 en 55 jaar oud zijn. Per jaar moet een officier minimaal 300 uur werken, een onderofficier 200 uur, een soldaat 112 uur. Voor het werk wordt ook betaald (loon). Betrokkenen kunnen niet zo maar ontslag nemen. Voor het werk als reservist ontvangt de burgemeester ook loon.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter