Nieuws
Geen vrees voor rechtszaak over jongerenflat

Wethouder Bianca Bremer verwacht niet dat een rechter een streep zet door het plan een jongerenflat te bouwen op Vlietweg 3 Leidschendam. ‘De voor de bouwplannen benodigde wijziging van het Omgevingsplan wordt zorgvuldig en met inachtneming van alle relevante wet- en regelgeving voorbereid. Het college gaat er dan ook van uit dat de wijziging van het Omgevingsplan in een eventuele procedure bij de bestuursrechter stand zal houden’, schrijft ze in antwoorden op vragen van GroenLinks-gemeenteraadslid Iris Feld.

Feld had erop gewezen dat omwonenden bij voortzetting van het huidige plan naar de rechter willen stappen om bezwaar te maken. Zij vinden het pand te groot en te hoog. Ze verwachten bovendien overlast van de bewoners en parkeerproblemen. Op de vraag van Feld of er volgens het college van B&W nog mogelijkheden zijn om de blijvende bezwaren van omwonenden weg te nemen reageert Bremer: ‘Nee. Naar de mening van het college is in het doorlopen participatieproces al het mogelijke gedaan om aan de bezwaren tegemoet te komen’.

De vraag of initiatiefnemer 1828Groep het bouwplan afblaast door langdurige juridische procedures brengt de wethouder tot dit antwoord: ‘De 1828 Groep heeft voor de bouwplannen overeenkomsten gesloten met zowel de gemeente als andere partijen. Daarbij heeft zij voor dit bouwplan gronden aangekocht. Daarmee heeft de 1828 Groep zich in feite al gecommitteerd aan de bouwplannen. Dat mogelijk juridische procedures tegen de wijziging van het Omgevingsplan gevoerd zullen worden is in de planningen meegenomen. Daarom heeft het college geen reden om te denken dat de tijd, die nodig is voor juridische procedures, zal leiden tot afstel van de bouwplannen’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter