Nieuws
Verhuizen gemeenteraad kost miljoenen

Het inrichten van een vergaderzaal voor de gemeenteraad, werkruimten voor de griffie en fractiekamers voor de politieke partijen in het Raadhuis Leidschendam kost tussen 5,8 en 7,3 miljoen euro, prijspeil 2023. Met extra voorzieningen komt daar nog eens 2 tot 2,5 miljoen euro bij. Voor het uitwerken van de plannen naar een ontwerp is nu 0,5 miljoen euro nodig. De uitwerking gaat 1 tot 1,5 jaar duren.

Dat heeft wethouder Philip van Veller bekend gemaakt. Eind 2021 besloot de gemeenteraad dat een verhuizing naar het Raadhuis onderzocht moest worden omdat Huize Swaensteyn in de Herenstraat Voorburg te klein, te onhandig en verouderd was.

De nieuwe vergaderzaal zou in de grote binnentuin van het Raadhuis, direct achter het hoge gedeelte, moeten komen. Die binnentuin zou dan een glazen dak moeten krijgen. De zaal zou berekend moeten zijn op 39 raadsleden (nu 35) gezien de toekomstige groei van het aantal inwoners.

Bij de griffie zou het aantal werkplekken zes nu moeten stijgen naar 10. Dat betekent dat er extra werkruimten gezocht moeten worden voor ambtenaren die nu al in het Raadhuis werken. Bovendien zal ook het totale ambtenarenkorps groeien. Daarvoor zijn minstens tien extra werkplekken nodig.

Als ‘extra voorzieningen’ staan geboekt: ook de kleine binnentuin van het Raadhuis overkappen en zo omvormen tot extra vergaderzaal voor commissies uit de gemeenteraad; de nieuwe raadszaal inrichten als een arena; de noordoostelijke kap van het Raadhuis bruikbaar maken als werkplek/vergaderruimte. De gemeenteraad moet kiezen welke voorzieningen men wil opnemen in de plannen, zo geeft Van Veller aan.

Voor de investeringskosten moet te zijner tijd in de begroting dekking gevonden worden. De 0,5 miljoen euro voor het maken van het ontwerp is nu nodig.

Indien de raad toch nog zou overwegen in Huize Swaensteyn te blijven dat moet daar 3,5 tot 4,4 miljoen euro geïnvesteerd worden in renovatie, duurzaamheid, elektra, audio/video, meubilair. Het tijdelijk elders huisvesten van raad, griffie en fracties gedurende die werkzaamheden vergt 1,4 miljoen euro. Overigens blijft groei in de toekomst daar hoe dan ook onmogelijk.

Het vertrek uit Huize Swaensteyn scheelt de gemeente 210.000 euro per jaar aan exploitatielasten. Verkoop kan ook. De geschatte opbrengst houdt de wethouder echter geheim. Over een eerder in gesprek zijnde verhuizing van de Voorburgse musea naar het pand rept hij niet.

Overigens wordt bij de plannen voor het Raadhuis ook gekeken naar gebruik van de huidige foyer en/of het opheffen van de kamer waar B&W elke dinsdag vergaderen. Bij de nieuwe raadszaal is een galerij boven gedacht als publieke tribune. Er zouden ook vijf plekken voor de pers moeten komen. Contact met de raadsleden beneden is niet mogelijk. Ook ambtenaren worden uit de raadszaal verbannen.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter