Nieuws
Bevers mogen aangepakt worden

In de hele provincie Zuid-Holland mogen bevers gestoord worden, en mogen hun burchten en holen worden beschadigd en/of vernield. Dat heeft de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) namens Gedeputeerde Staten bekend gemaakt. Er wordt daarmee afgeweken van de bepalingen in de Wet Natuurbescherming. ‘De maatregelen vinden plaats in het belang van de openbare veiligheid en ter voorkoming van ernstige schade aan met name gewassen, veehouderijen, bossen en andere vormen van eigendom’, aldus ODH. (foto Natuurpunt)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter