Nieuws
Coalitie wijst CDA-wijkplan af

B&W wijzen een CDA-plan voor wijkontwikkeling af. Men wil vasthouden aan het eigen beleid. Bovendien kost het CDA-plan extra geld en dat heeft de coalitie er niet voor over. Een en ander blijkt uit een brief van wethouder Marcel Belt aan de gemeenteraad.

Het CDA stelde voor om per wijk een inwonersplatform op te zetten. Met hen diende een wijkagenda te worden opgesteld gericht op sociale cohesie en leefbaarheid. Elke wijk zou een budget krijgen voor activiteiten in die richting. In totaal diende er 750.000 euro voor vrijgemaakt te worden voor een periode van 4 jaar.

Belt stelt dat de coalitie al inzet op meedenken en meedoen van inwoners. Er wordt al gekeken naar wijkagenda’s in combinatie met het wijkgericht werken dat de coalitie wil doorvoeren. Dat zal in de Omgevingsvisie worden uitgewerkt. Nu al staat vast dat er gedurende twee jaar met die wijkagenda’s geëxperimenteerd gaat worden. In diverse wijken is overigens al sprake van een ‘integrale aanpak’: Leidschendam-Noord, Voorburg-West, Voorburg-Noord. Per wijk zijn er al veiligheidsscans gemaakt waarvan de resultaten die najaar bekend worden.

Tot 2015 kende de gemeente wijkplatforms doch de belangstelling daarvoor was gering en de deelnemers niet representatief voor de wijkbewoners. De wethouder geeft aan dat er nu structurele overleggen zijn met bewoners van Bovenveen, Leidschendam-Zuid, Leidschendam-Noord en Stompwijk.

Daarnaast zijn er veelvuldige contacten met actieve wijkverenigingen in Damsigt, Oud-Voorburg en Essesteijn. Elders komen gemeente en bewoners elkaar tegen rond specifieke onderwerpen zoals de nieuwe tramverbinding door Voorburg-West.

Volgens Belt verbeteren de sociale cohesie en leefbaarheid in de gemeente. Voor een nieuw ‘wijkbudget’ ziet hij geen aanleiding. Via Vlietwensen kunnen wijken al voor allerlei activiteiten steun krijgen. Dat kan ook via bijvoorbeeld het Groen Actieplan, de energie omwenteling, het duurzaamheidsprogramma en de ‘lief en leedstraat’ waarbij gemeente, woningcorporaties en Woej aandacht voor de buren steunen.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter