Mening
Blog: De brug is terug

In 2016 zei een meerderheid van de gemeenteraad ‘nee’. In 2020 deed men dat opnieuw. Geen nieuwe Vlietbrug in Leidschendam. Nu is de brug echter terug. Door toedoen van D66-fractieleider in de gemeenteraad, Wouter Jorissen. De man die in juni 2019 als gemeenteraadslid nog aangaf dat een nieuwe brug niet haalbaar was.

Afgelopen week gaf Jorissen aan af te willen van het taboe op de komst van de brug. Dat taboe hadden de leden van de gemeenteraad zichzelf opgelegd, stelde de D66’er. Ze konden het er dus ook weer afhalen. Hij zelf toonde zich daar een voorstander van. Want er was sprake van ‘een nieuwe periode’.

Dat laatste sloeg op de komst van een nieuwe coalitie in 2022: VVD, GBLV en D66. Het besluit uit 2016 om een nieuwe brug af te wijzen viel onder een coalitie GBLV, D66, PvdA en GroenLinks. Voor de oeververbinding waren toen alleen VVD en CDA.

In 2020, onder een college van B&W bestaande uit VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie-SGP, waren alleen VVD, CDA en ChristenUnie-SGP voor. GBLV, D66, PvdA en GroenLinks hielden het plan tegen.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen, zo redeneert Jorissen, ook al staat er in het coalitieakkoord VVD, GBLV, D66 geen woord over de nieuwe brug. Was ook moeilijk want VVD was voor, GBLV sprak zich er niet over uit, D66 was tegen. Tenminste op basis van de verkiezingsprogramma’s.

Nu zijn veel politici opportunisten. Als ze een kans zien veranderen ze net zo makkelijk van mening dan wel standpunt. Daarbij geholpen door de omstandigheden.

Feit is dat het autoverkeer al maar toeneemt. Feit is ook dat alle maatregelen die de diverse coalities aankondigden om het autoverkeer in het Leidschendamse Centrum tegen te gaan, niet werden doorgevoerd dan wel niet blijken te werken.

Borden dat de automobilist beter een andere route kan rijden of dat de sluisbrug open staat, schrikken niet af. Net zo min als smalle straten, stoplichten, voorrangsregels op kruisingen, parkeermaatregelen en wat dies meer zij.

Bouwprojecten zorgen er tegelijk voor dat er nog meer mensen met auto’s in het gebied gaan wonen, nog afgezien van hun bezoek en leveranciers. Bijna 300 woningen er bij (Leytsche Hof, Rijnlandstraat, Damlaan) en geplande bouw in het vak KJ Laan/JS Bachlaan/ Oude Trambaan. En dat bovenop de nieuwe woningen die er de afgelopen jaren al zijn gerealiseerd.

Meer verkeer zal ook veroorzaakt worden door de bouw van zo’n 150 woningen aan De Star (Leidschendam-Zuid), de jongerenflat Vlietweg 3 en het volproppen van Overgoo (tot 1000 woningen). Allemaal mensen die periodiek de Vliet over moeten/willen. Hetzelfde geldt overigens voor de bewoners van dik 600 nieuwe woningen die voorzien zijn in Klein Plaspoelpolder.

De huidige Vlietbruggen zitten al vol en het sprookje dat de N14 het allemaal wel opvangt gelooft langzamerhand ook niemand meer. Die weg is al overbezet en staat bij elke toestroom van kooplustigen naar de Mall, vast. Net als overigens de rest van het verkeer in Leidschendam-Voorburg want iedereen probeert sluiproutes te vinden.

Aan het Mallverkeer gebeurt niets. Shoppers en dagjesmensen komen niet massaal op de fiets of met het openbaar vervoer. Ondanks alle campagnes. En elders parkeren, bijvoorbeeld op Forepark, is veel te omslachtig.

Invoeren van betaald parkeren bij de Mall (mits de prijs per uur hoog genoeg is) kan wellicht helpen, mits het tegelijk onmogelijk wordt gemaakt de wagen in omliggende wijken te stallen. Maar ja, wie heeft de politieke moed daartoe?

Die moed ontbrak ook toen werd voorgesteld om in Leidschendam Centrum een systeem van selectieve toegang in te voeren: alleen bewoners mochten er nog met de auto in en uit. Met speciale regels voor hun bezoek en mensen die er kwamen winkelen of de horeca rond de sluis wilden aandoen.

Terug naar de brug. Er zijn tig onderzoeken naar gedaan. De uitkomsten waren telkens weer ontnuchterend: de brug lost de verkeersproblemen in Leidschendam Centrum niet op; het verkeer dat van de nieuwe brug gebruik gaat maken zorgt voor verkeersoverlast in andere gebieden; de kosten belopen tientallen miljoenen euro’s; het kost de gemeente bouwgrond die niet verkocht kan worden voor woningbouw; de Sytwendebrug (fietsers/voetgangers) moet weg; de aansluiting op Vlietweg/Noordelijke verbindingsweg/N14/A4 wordt problematisch; het kan wel tot 10 jaar duren voordat de brug er is.

Argumenten die in 2016 en 2020 tegen de oeververbinding spraken. En sindsdien alleen maar sterker zijn geworden. Natuurlijk kan er opnieuw gepraat worden. Stoppen met nadenken is nooit goed. Wat is er eigenlijk geworden van de idee om vanaf de N447 (Veurse Straatweg), ten oosten van de nieuwbouw Vliethaven (oude bedrijfsterrein Parnashofweg) door de weilanden een verbinding te maken met de A4?

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter