Nieuws
Meeslouwerplas: afdekken gestorte bagger negatief

Het alsnog helemaal afdekken van in het verleden in de Meeslouwerplas (natuur- en recreatiegebied Vlietland) gestorte vervuilde bagger, werkt negatief uit. Dat is gebleken uit een onderzoek van het bureau Deltares in opdracht van Hoogheemraadschap Rijnland. Het is op basis van dit rapport dat het hoogheemraadschap aannemer BAM, dat de bagger liet storten, wil ontslaan van de verplichting overal in de plas een afdeklaag aan te brengen. Dat zou formeel nog moeten in enkele diepe delen van de plas.

Uit het onderzoek bleek dat er nu geen watervervuiling optreedt door de vervuilde bagger. Alleen voor nikkel is een verhoogde concentratie in het water gemeten doch dat is niet van invloed op de waterkwaliteit. Het aanbrengen van grond in de plas zal leiden tot het het opdwarrelen van vervuiling op de bodem. Dat is slecht voor de waterkwaliteit. Bovendien kan die vervuiling dan weer neerdalen op de reeds bestaande afdeklaag en dus niet meer ‘afgeschermd’ worden. Volgens de onderzoekers is het het beste de plas met rust te laten. Binnen enkele jaren zal de waterkwaliteit even goed zijn als met een totale afdeklaag was beoogd.

Het hoogheemraadschap neemt de conclusies van de onderzoekers over. Daarbij speelt ook het feit mee dat het Europees Hof geen geoordeeld dat ook een tijdelijke achteruitgang van de waterkwaliteit (door het aanbrengen van een afdeklaag bijvoorbeeld) in strijd is met de Kaderrichtlijn Water. Bovendien, zo meent het hoogheemraadschap, is onduidelijk hoe de afdeklaag (meestal zand) zich zal gedragen op de diepste punten in de plas. Mogelijk zakt de laag weg.

Recent hebben een aantal organisaties die zich druk maken over de Meeslouwerplas geprotesteerd tegen het voornemen van het Hoogheemraadschap BAM van zijn plichten te ontslaan. Daaronder ook Recreatiecentrum Vlietland (RCV), pachter van Vlietland, dat provinciaal eigendom is. Volgens insiders gaat het RCV vooral om een mogelijke aansprakelijkheid mocht er toch nog vervuiling uit de bagger vrijkomen. Vraag is echter wie die aansprakelijkheid moet afdekken: het hoogheemraadschap, de provincie of beiden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter