Nieuws
Nog geen 20.000 woningen er bij

Het afgelopen jaar werden in heel Zuid-Holland 19.800 nieuwe woningen gebouwd, 4700 meer dan een jaar eerder. Dat heeft gedeputeerde Anne Koning bekend gemaakt. Voor de periode tot en met 2032 liggen er nu ‘harde’ – door gemeenteraad in bestemmings- dan wel omgevingsplan vastgelegd – bouwplannen voor 103.800 woningen. Op grond van afspraken met de rijksoverheid moet de provincie voor 2031 235.460 nieuwe woningen realiseren. Recent heeft minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) aangegeven dat dat er 247.896 moeten zijn.

Op grond van onderzoek door het bureau ABF constateert de gedeputeerde dat er tussen begin en eind 2023 een verschuiving is opgetreden bij geplande woningbouw. Het aantal te bouwen woningen tot en met 2025 daalde van 106.600 naar 73.600 (– 33.000) terwijl het aantal te bouwen tussen 2025 en 2030 steeg van 110.100 naar 129.500 (+ 19.400). Koning noemt daarvoor geen redenen. Wel blijkt uit de cijfers dat het totaal aantal te bouwen woningen met 13.600 is afgenomen.

ABF achterhaalde dat de meeste nieuwbouw binnen de bebouwde kom (verdichting) plaats gaat vinden: 31 procent. Van alle te bouwen woningen gaat het in 53 procent om sociale huur (tot 808 euro per maand) en middenhuur (1000 tot 1129 euro per maand), 12 procent valt in goedkope koop (tot 250.000 euro) en middeldure koop (250 tot 350.000 euro). Twintig procent van de te bouwen woningen zijn ééngezinswoningen.

Het woningtekort in de provincie beloopt voor de periode tot en met 2030 94.200 woningen. In dezelfde periode worden naar schatting 20.000 woningen gesloopt, aldus ABF. De vraag naar woningen wordt door het bureau voor de periode tot en met 2042 berekend op 277.200. Dit met een marge van plus 30 tot min 30 procent vanwege demografische ontwikkelingen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter