Nieuws
Damlaan Leidschendam fietsstraat

Wethouder Astrid van Eekelen laat onderzoeken of de Damlaan in Leidschendam een fietsstraat kan worden waar de auto te gast is. Dat blijkt uit een bericht van haar aan de gemeenteraad. Ze reageert op een in juli 2023 door de gemeenteraad aangenomen motie waarbij onder het motto ‘Een fijn thuis aan de Sluis’ om een integraal verbeterplan voor het Damcentrum werd gevraagd met nadruk op leefbaar, levendig, recreatief en groen. Het plan komt binnenkort; het bericht nu is een voortgangsrapportage.

De wethouder noemt een aantal punten uit de motie:

• Visie op economie in het Damcentrum verankeren in de Omgevingsvisie: ‘Op dit moment is de gemeente bezig met de voorbereidingen van de Omgevingsvisie. In aanloop van het opstellen van de Omgevingsvisie maakt de gemeente een Koersnotitie voor de Omgevingsvisie. In deze notitie zal aandacht worden gegeven aan het economische profiel van Damcentrum’,

• Planning en consequenties van de pilot milieuzone: ‘Het college gaat het instrument milieuzone niet inzetten om het doorgaande autoverkeer door Damcentrum te verminderen of om te leiden. Daarvoor is dat instrument ongeschikt. Het instrument is nog wel in zicht voor verbetering van de luchtkwaliteit’.

Inzake het het verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners, ondernemers en bezoekers van Damcentrum noemt de wethouder behalve de herinrichting van de Damlaan tot fietsstraat:

– Onderzoek naar welke maatregelen de meeste effecten oplevert voor een betere luchtkwaliteit voor direct omwonenden. Welke maatregelen zullen worden doorgevoerd zal na participatie met inwoners en ondernemers in gang gezet worden,

– Vergroening van enkele plekken. Daarmee is al een start gemaakt,

– Handhaving op plekken met overlast. Daarmee is al een start gemaakt,

– Ondernemers helpen bij de onderlinge samenwerking bij bedrijfsafvalinzameling.

• Vergroening van het plein in samenwerking met Vereniging van eigenaren Damplein en de (mogelijke) inzet van groen om (verkeers)gedrag te beïnvloeden: ‘Recent is in overleg met de bewoners in de Warmoerzierstraat vergroening aanbracht door middel van het planten van struiken en bomen. Ook zijn er een aantal plantenbakken geplaatst. Voor vergroening van het Damplein hebben we in januari de eerste wensen opgehaald bij de bewoners aan het Damplein ten aanzien van de inrichting. Deze wensen moeten we gaan toetsen op haalbaarheid aangezien het Damplein in principe het dak van de parkeergarage is. We zullen op basis van de wensen 2 tot 3 ontwerpen opstellen, waarop de bewoners kunnen reageren,

• Duidelijke kaders voor laden- en lossen (en onderzoek naar mobiliteitshubs, beperkingen op de afmetingen van zwaar vervoer en aangewezen plekken voor bezorgscooters en – fietsen): ‘Wij zien voor nu geen reden om plekken aan te wijzen voor bezorgscooters en -fietsen, mede omdat de bezorgscooters van de winkeliers nu netjes bij fietsnietjes of voor het pand geparkeerd staan. Na sluitingstijd staan deze binnen in het pand. Uit onderzoek blijkt dat het aantal fietsbewegingen die over het Damplein fietsen relatief heel laag is. Er kan door bewoners overlast ervaren worden door bezorgers van thuisbezorgd in de zomermaanden. Zij wachten in de buurt van de eetgelegenheid op de volgende bestelling. Dat vraagt om een ander aanpak. De fietsnietjes die we nu hebben staan worden weinig gebruikt. We gaan onderzoeken of de fietsnietjes anders moeten komen te staan voor we meer ruimte creëren voor het parkeren van fietsen. Samen met de Metropoolregio zijn we aan het onderzoeken of een mobiliteitshub voor laden- en lossen een mogelijkheid kan zijn om de verkeersbewegingen in het gebied te kunnen beperken’.

• Het promoten van elektrische scooters en bezorgwagens in plaats van fossiel aangedreven vervoersmiddelen bij ondernemers: ‘De centrummanager gaat in gesprek met de verschillende ondernemers over het gebruik van elektrische voertuigen voor bezorging te bevorderen’,

• Handhavingsprioriteit BOA’s, passend in gemeentebrede werkwijze van wijkgericht handhavingsprioriteiten stellen: ‘Sinds het begin van 2023 surveilleren BOA’s vaker rond in het gebied. Ook hebben we eind 2023 de parkeergarage grondig aangepakt met waarschuwingen voor auto’s die of daar niet hoorden te staan of die lange tijd niet werden gebruikt. Uit signalen van bewoners in de buurt van de parkeergarage Damplein blijkt dat er veel overlast wordt ervaren van jongeren die verblijven in het trapportaal van de parkeergarage. We gaan na met welke maatregelen we deze overlast kunnen reduceren’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter