Nieuws
Actie gevraagd tegen sluipverkeer Leidschendam
Bewoners in de driehoek Nieuwstraat, Delftsekade en Damhoudersstraat in Leidschendam zijn overvallen door de enorme verkeersoverlast als gevolg van de afsluitingen van de N14. Bewoners in de Oude Raadhuisstraat en Regthuysstraat melden serieuze files. Deze fileoverlast in de smalle straatjes maken normaal gebruik van de straat onmogelijk. Om snel een oplossing te krijgen zijn bewoners een petitie gestart. Deze wordt aanstaande dinsdag aan de gemeenteraad aangeboden. SP-gemeenteraadslid Ed van der Schaft zal tegelijk een motie indienen waarin B&W tot actie worden opgeroepen. Volgens het raadslid gaat het bij het sluipverkeer ook om bezoekers van de Mall.
Sinds de sluiting van de tunnel ervaren bewoners een aanzienlijke toename van het verkeer in hun straten. Dit heeft geleid tot een onveilige en ongezonde leefomgeving. De straten zijn te smal om de toename van het verkeer te verwerken wat leidt tot lange files, met als gevolg: Verhoogde uitstoot van schadelijke stoffen, met negatieve gevolgen voor de gezondheid van bewoners. Geluidsoverlast, wat de leefkwaliteit aantast en onveilige situaties voor voetgangers en fietsers, met name voor kinderen die onvoldoende ruimte hebben om veilig te spelen en te manoeuvreren., met name voor kinderen. Ook de kleine ondernemers ondervinden hierdoor omzetderving.
De werkzaamheden zullen een langere tijd duren. Daarom vragen bewoners we dat de gemeente maatregelen neemt om de verkeersopstoppingen in de Oude Raadhuisstraat en Regthuysstraat te verminderen en de veiligheid en gezondheid van de bewoners te verbeteren:
1. Bewoners dringen aan op afsluiting van de straten voor doorgaand verkeer De gemeente kan met borden en verkeersregelaars sluipverkeer een andere kant op sturen,
2. Uitsluitend toegang voor aanwonenden en bedrijven: Bevoorrading kan worden toegestaan op bepaalde tijden,
3. Handhaving van de regels: De gemeente dient te zorgen voor adequate handhaving van de verkeersregels. (foto Ed vd Schaft)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter