Nieuws
Camera’s blijven op Fluitpolderplein Leidschendam

B&W hebben besloten de camera’s op het Fluitpolderplein te laten hangen tot 6 februari 2025. De camera’s werden in 2023 opgehangen vanwege ernstige overlast die wordt veroorzaakt door een overlastgevende jeugdgroep waarbij de overlast bestaat uit intimidatie, vernieling en ernstige vervuiling. Dat alles is wel afgenomen, aldus B&W, maar gezien het aantal incidenten en de angst voor een toename ervan, blijven de camera’s.

Burgemeester Martijn Vroom: ‘Op het Fluitpolderplein in Leidschendam is sprake van ernstige overlast in de vorm van intimidatie, vernieling en ernstige vervuiling die wordt veroorzaakt door een groep jongeren. De incidenten zorgen voor een verstoring van de openbare orde en gevoelens van onveiligheid bij omwonenden. Ter handhaving van de openbare orde heb ik op 7 februari 2023 tijdelijk cameratoezicht ingesteld.

Ondanks de extra inzet van de politie en ketenpartners is de openbare orde en veiligheid op en rond het Fluitpolderplein nog niet is hersteld. Er vinden nog steeds incidenten plaats die de openbare orde verstoren.

In vergelijking met de voorgaande jaren zonder cameratoezicht is op deze locatie wel een afname van de overlast zichtbaar is. Het cameratoezicht blijkt effectief te zijn. Gezien de frequentie en de aard van de incidenten en de vrees voor een toename van incidenten en overlast blijft de inzet van cameratoezicht ter handhaving van de openbare orde op deze locatie noodzakelijk.

Het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy van omwonenden en voorbijgangers anderzijds heb ik tegen elkaar afgewogen.

In die afweging heb ik aan het algemene belang om de verstoring van de openbare orde te herstellen meer gewicht toegekend dan aan het belang om geen inmenging te dulden in de privacy.

Ik volg de situatie permanent en zal mijn besluit tot het instellen/verlengen van cameratoezicht onmiddellijk intrekken als het cameratoezicht niet meer noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter