Nieuws
Minder rijden HTM; Metropoolregio in actie

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), concessieverlener openbaar vervoer, gaat actie ondernemen tegen HTM nu het bedrijf wegens personeelstekorten sommige trams en bussen minder laat rijden tussen half maart en half oktober. Zo gaat een extern bureau onderzoek doen naar de handelwijze van HTM – en ander vervoerders – met het personeelstekort. Bovendien gaat MRDH de minder verreden ritten met HTM in financiële zin verrekenen.

Dat blijkt uit een bericht van MRDH-bestuurder Marc Rosier. Wethouder Jeffrey Keus heeft de gemeenteraad bericht dat hij MRDH in deze steunt. ‘Versobering van de dienstregeling past niet bij de ambities om meer in te zetten op duurzame bereikbaarheid en de druk op het wegennet te verminderen. Het college steunt ook het onderzoek dat de MRDH laat starten. Zodra dat mogelijk is, stelt het college de raad van de uitkomsten op de hoogte’.

Rosier schrijft in een bericht aan de wethouders verkeer van de aangesloten gemeenten: ‘De (voorgenomen) afschalingen van de dienstregelingen bij HTM vergroten nog maar eens mijn grote zorgen over de personeelsproblematiek bij de OV-bedrijven’.

Het onderzoek van het externe bureau moet helpen ‘een scherp beeld te gaan krijgen van de problematiek op de OV-arbeidsmarkt. Zoals ook al eerder aangegeven, wil ik laten onderzoeken hoe de OV-bedrijven om (zijn) (ge)gaan met de personeelsproblematiek en of er tot aanbevelingen gekomen kan worden om uit deze uitermate vervelende situatie te komen waar al dan niet de MRDH een rol in kan spelen’.

‘Immers, in eerste instantie is het weliswaar een probleem van de OV-bedrijven, maar tegelijkertijd kan het ook zo zijn en wellicht is het al zo dat deze problematiek ook het realiseren van de mobiliteitsambities van de 21 gemeenten, verenigd in de MRDH, in de weg zit. Daarmee raakt deze personeelsproblematiek ons allen en dient bekeken te worden of en zo ja hoe MRDH en de 21 gemeenten een rol kunnen spelen in het oplossen ervan’.

De MRDH-bestuurder heeft HTM laten weten niet akkoord te gaan met het snijden in de dienstregelingen tram en bus. De vervoerder heeft echter aangegeven dat een en ander ‘moet!’ doorgaan. ‘MRDH zal daarom de betreffende dienstregelingskilometers die minder gereden zullen worden met HTM gaan verrekenen’, aldus Rosier.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter