Nieuws
Convenant over reismogelijkheden naar Mall

B&W willen met de gemeente Den Haag, Mall-eigenaar URW, HTM, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Netwerkorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar en Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid een convenant opstellen over duurzame, gezonde reismogelijkheden naar de Mall. Het ontwerp van het stuk moet nog voor de zomer klaar zijn.

Dat heeft wethouder Jeffrey Keus de gemeenteraad bericht. Er is ook gesproken met de provincie, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de eigenaar van ziekenhuis Antoniushove HMC. Die volgen het proces maar nemen niet deel aan het convenant.

Keus: ‘De mobiliteitsaanpak voor het gebied van de Mall en omgeving heeft drie onderdelen: het voltooien van maatregelen voor verkeersmanagement; het mogelijk invoeren van parkeerregulering in de wijken rondom de Mall; het nemen van stimuleringsmaatregelen voor duurzame, gezonde vormen van vervoer.

In het convenant wil het college met bestaande samenwerkingspartners afspraken maken over het stimuleren van de bereikbaarheid van de Mall te voet of per fiets, met het openbaar vervoer en met deelvervoer. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met organisaties waarvan het college de inschatting heeft gemaakt dat deze een goede bijdrage kunnen leveren.

Het college streeft ernaar het ontwerp convenant voor de zomer van 2024 te voltooien. Als op dat moment overeenstemming is bereikt, kan de besluitvorming daarna starten. Het college zal de raad informeren over het ontwerp convenant. In de voorbereidingen van het convenant legt het college een relatie met de andere onderdelen uit de mobiliteitsaanpak voor de Mall en met de uitwerking van een regionaal voorstel voor het ‘restbudget’ van het Rijk voor het gepauzeerde project A4 Haaglanden/N14’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter