Nieuws
Nieuwbouw: gemeenteraad buiten spel

De gemeenteraad staat buitenspel daar waar het gaat om sloop/nieuwbouw Van Ruysdaellaan 41-69 Leidschendam. De raad kan niet meer beslissen of er al dan niet een verklaring van geen bezwaar over het bouwplan wordt afgegeven. Op grond van een besluit uit januari 2021 valt de bouw onder de projecten waarvoor die verklaring niet meer afgegeven hoeft te worden. Bovendien heeft de gemeenteraad eerder al een ruimtelijk kader vastgesteld waaraan het bouwplan voldoet.

Dat blijkt uit een brief van verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer aan de gemeenteraad. Het kantoorgebouw dat er nu staat wordt gesloopt. In de plaats daarvan komen 147 huurwoningen (46 sociaal), 381 vierkante meter commerciële ruimten, een verpleeghuis met 20 plekken, een parkeerkelder met 145 plaatsen en een binnentuin. Het plan is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan. Dat geeft voor het gebied ‘kantoor’ als bestemming aan, een kleinere bebouwde ruimte, en minder bouwhoogte.

Ontwikkelaar/bouwer Waterland Real Estate/Van Wijnen willen dat over alle noodzakelijke vergunningen (omgevingsvergunning, ontheffing grenswaarde geluidhinder), noodzakelijke besluiten en activiteiten ineens wordt beslist. Dat kan via een zogenoemde ‘coördinatieregeling’. Bremer gaat daarin mee. B&W zijn wat betreft de omgevingsvergunning ‘het gezag’, zo laat zij weten.

Ter zijner tijd zal het hele pakket ontwerpbesluiten ter inzage worden gelegd. Eenieder kan dan zienswijzen indienen. Indien de Raad van State moet oordelen, moet die dat binnen een half jaar doen. De procedure duurt zo veel minder lang. Risico’s zijn er ook: als de Raad van State een onderdeel van het pakket afwijst, staat alles stil. Bovendien kan de originele aanvraag niet meer gewijzigd worden.

Bremer geeft aan met Waterland Real Estate/Van Wijnen een anterieure overeenkomst te gaan sluiten. Daarna zullen de ontwikkelaar/bouwer een communicatieplan lanceren voor het informeren van omwonenden. Die hebben al eerder bezwaren geuit tegen het bouwplan: te hoog, te massaal, kost te veel groen, zorgt voor meer verkeersoverlast.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter