Nieuws
Strijd om opvang asielzoekers; VVD heeft eigen voorstel

De VVD is tegen een plan om zo snel mogelijk 448 asielzoekers in de gemeente op te vangen. Over die opvang wordt morgenavond in de gemeenteraad gesproken aan de hand van aan motie van Frank Wilschut (ChristenUnie). In de motie worden B&W gevraagd nog voor de zomer een plan te maken over de opvang van de 448, en dat ook voor begin 2025, of zoveel eerder al mogelijk, te realiseren. Wilschut wordt gesteund door PvdA, GroenLinks, SP, CDA en D66. Daarmee is er een ruime meerderheid in de gemeenteraad voor.

Uitgangspunt voor de motie is de zogenoemde Spreidingswet die op 1 februari inging. Op basis daarvan wordt de opvang van asielzoekers over de gemeenten verdeeld afhankelijk van hun omvang. De opvang moet binnen twee jaar gerealiseerd zijn. Op basis van de wet moet de gemeente daar voor uiterlijk 1 november een plan klaar hebben.

VVD-fractieleider Sabrina van den Heuvel: ,,De Spreidingswet is een feit. Wij zijn er niet blij mee, maar de democratisch tot stand gekomen wet ligt er. Dit betekent dat alle gemeenten uiterlijk 1 november aanstaande een plan voor de opvang van asielzoekers moeten hebben.”

,,De motie gaat alleen maar uit van aantallen. Eerder is aangegeven dat de ruimte voor opvang in onze gemeente beperkt is. In sneltreinvaart moet wat betreft de indieners de opvang van 448 mensen geregeld worden. Randvoorwaarden zoals welke groepen asielzoekers wij binnen onze gemeente willen opvangen, hoelang deze opvang zal duren en hoe we voorzieningen en de zorg om veiligheid gaan realiseren ontbreken. Ook wordt er op geen enkele wijze aandacht besteed aan het creëren van draagvlak bij betrokkenen zoals onze inwoners en ondernemers.”

,,De VVD komt dinsdag met een eigen motie waarin wij vragen om een voorstel van het college om, met de eerder door de VVD genoemde randvoorwaarden en met draagvlak en participatie van onze inwoners en andere belanghebbenden, lokaal invulling te geven aan de Spreidingswet.” De motie-Wilschut zal de VVD niet steunen.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter