Nieuws
CDA-vragen over drugslabs

CDA-fractieleider Ron van Duffelen heeft B&W een aantal vragen gesteld over drugslabs in woonwijken. Aanleiding vormt de explosie op 29 januari aan de Schammenkamp Rotterdam. Die zou veroorzaakt zijn door een drugslab in een garage onder de flat. Een deel van de flat werd verwoest; tientallen woningen zijn betroffen. Er vielen drie doden.

‘Deze ontwikkeling brengt het CDA tot de volgende vragen: Zijn er in onze gemeente in het afgelopen jaar één of meerdere drugslabs aangetroffen? Zo nee, is er zicht op mogelijke drugslabs in woonwijken in onze gemeente? Welke maatregelen treffen gemeente en politie om tijdig mogelijke drugslabs in woonwijken te ontdekken en te ontmantelen? Welke bijdrage kunnen inwoners bieden om mogelijke drugslabs te voorkomen, of tijdig te ontmantelen? Is de gemeente voornemens hiervoor een informatiecampagne op te zetten en waaruit bestaat dan deze campagne? Zo nee, waarom niet’, zo vraagt Van Duffelen.

De CDA’er: ,,De berichten afgelopen week over een toename in het aantal ontmantelde drugslaboratoria, die ook steeds vaker in woonwijken worden aangetroffen, is zorgelijk. In de eerste vijf weken van dit jaar zijn al negen drugslabs ontmanteld. We willen graag weten hoe de situatie in onze gemeente is. De veiligheid van onze inwoners staat immers voor op. Het drugsvraagstuk is een groeiend probleem in onze samenleving dat nu dus ook woonwijken inkomt. We moeten dat voorkomen. Dat vraagt inzet van de gemeente en de politie, maar ook inwoners kunnen een bijdrage leveren. Door alert te zijn op een chemische geur, geluidsoverlast of ongebruikelijke bewegingen kunnen wijkbewoners bijdragen aan een leefbare en veilige wijk. Voor de gemeente zijn inwoners de ogen en oren in de wijk, die het zou moeten stimuleren, bijvoorbeeld door veiligheid onderdeel te laten zijn van een wijkagenda.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter