Nieuws
Woordenstrijd rond opvang asielzoekers

ChristenUnie en VVD zijn elkaar in de haren gevlogen over de opvang van 448 asielzoekers in de gemeente. Eerstgenoemde wil met steun van PvdA, GroenLinks, SP, CDA en D66 dat B&W die opvang zo snel mogelijk regelen; coalitiepartij VVD vindt dat er eerst aan nadere voorwaarden voldaan moet worden. Vanavond bespreekt de gemeenteraad de kwestie.

Frank Wilschut (ChristenUnie) presenteerde vorige week een motie die in de raad aan de orde komt. VVD-fractieleider Sabrina van den Heuvel liet in het weekeinde weten tegen dat voorstel te zijn en kondigde een eigen, alternatief voorstel aan die ook zij in de vorm van een motie bij de gemeenteraad neerlegt.

Het raadslid van de ChristenUnie reageert: ,,De ChristenUnie vindt het belangrijk dat Leidschendam-Voorburg net als andere gemeenten ook haar verantwoordelijkheid neemt voor de opvang van asielzoekers. Daarom vragen wij, met steun van de PvdA, GroenLinks, SP, CDA en D66, om een plan hoe dat op korte termijn te organiseren. In dat plan moet uiteraard zorg worden besteedt aan het goed kunnen wortelen van asielzoekers in hun omgeving. Uiteraard moet de gemeente dan zorgen voor de randvoorwaarden zoals school voor de kinderen, zorg voor beschadigde mensen en goed in gesprek staan met buurt waar de nieuwe buren komen.’’

,,In Overgoo hebben we laten zien dat we dat als gemeente goed in de vingers hebben. We hebben verschillende inloopavonden gehad om in gesprek te gaan met de buurt, kijken of we een speelplek voor de jongeren en de buurt kunnen regelen en zijn druk in de weer om genoeg onderwijsplekken te organiseren. De ChristenUnie vindt het verstandig om zelf het stuur in handen te houden waar en hoe we de opvang van asielzoekers organiseren. Als we niet zorgen voor genoeg opvang kan de staatssecretaris overgaan tot gedwongen aanwijzing van een locatie. Dat is funest voor het draagvlak van opvang, dat zal de VVD ook inzien.”

De motie van Wilschut verzoekt B&W ‘voor de zomer de raad een plan te presenteren hoe asielopvang te organiseren zodat Leidschendam-Voorburg begin 2025 (of sneller) voldoet aan de minimale aantallen van de spreidingswet. In dit plan aandacht te besteden aan het korte termijn halen van de minimale aantallen en de lange termijn waarbij kleinschalige asielopvang is georganiseerd in onze gemeente’.

De motie van Van den Heuvel spreekt uit dat ‘Draagvlak van en participatie met omwonenden en andere belanghebbenden voorwaardelijk zijn voor vervolgstappen in het proces. Draagt zichzelf (gemeenteraad, red.) op haar kaderstellende rol te pakken en het college op te dragen een voorstel voor te bereiden om met de raad in gesprek te gaan over de kaders waarbinnen wij als gemeente kunnen voldoen aan de spreidingswet, en het organiseren van draagvlak, en dit als input te gebruiken voor de gesprekken met het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers, red.) en de regionale regietafel (regionaal bestuurlijk overleg, red.)’.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter