Nieuws
Opvang 448 asielzoekers komt er

B&W ‘moeten en zullen’ 448 opvangplaatsen voor asielzoekers vinden. Dat heeft wethoudet Bianca Bremer gezegd in een debat over de kwestie in de gemeenteraad. Ze beloofde in de zomer met een plan daartoe te komen.

Bremer liet open of alle 448 plaatsen in Leidschendam-Voorburg zelf gerealiseerd worden. Vandaag zitten de verantwoordelijke wethouders van gemeenten in de regio Haaglanden bijeen om de bespreken hoe men samen de opvang van asielzoekers vorm kan geven. De gemeenten moeten zo’n 4500 plaatsen vinden.

De wethouder gaf aan dat bij het regionaal overleg gekeken wordt naar één grote opvang in de regio van meerdere gemeenten samen. Ook gaf zij aan dat de 80 opvangplaatsen voor minderjarige asielzoekers die de gemeente op Overgoo Leidschendam organiseert, van de 448 afgetrokken mogen worden.

De opvang van de 448 asielzoekers komt voort uit de zogenoemde Spreidingswet. Als gemeenten niet aan hun opgave voldoen wijst de rijksoverheid plekken aan. Dat gebeurt vanaf 1 januari 2025. Dat kan betekenen dat asielzoekers in hotels of flexwoningen ondergebracht moeten worden, op kosten van de betrokken gemeente.

Bremer sprak over ‘een behoorlijke opgave’. Pas nadat er opvangplekken zijn gevonden wil zij omwonenden gaan informeren en raadplegen. Zij stelde de gemeenteraad voor een werkgroep op te zetten zodat er snel geschakeld kan worden. Een nieuw debat over de concrete opvang zou dan in oktober plaats kunnen vinden, aldus de wethouder.

De gemeenteraad nam een motie-Wilschut (ChristenUnie) aan waarin B&W werd gevraagd snel met een plan voor de opvang van de 448 te komen en dit ook zo snel mogelijk uit te voeren. Alleen de VVD was tegen.

De liberalen wilden dat er eerst randvoorwaarden worden bepaald en zij dienden daartoe een motie in. ,,Kwaliteit boven kwantiteit’’, aldus VVD-fractieleider Sabrina van den Heuvel. Van diverse kanten werd haar verweten de zaak alleen maar te willen vertragen. SP-gemeenteraadslid Ed van der Schaft sprak zelfs van een ‘motie van wantrouwen’. Het VVD-voorstel werd alleen door de indieners gesteund. (foto P.B.)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter