Nieuws
Nog meer opvang nodig

Behalve 448 asielzoekers moet de gemeente ook nog huisvesting vinden voor 170 statushouders (asielzoekers die mogen blijven) en mogelijk ook nog voor Oekraïners. Dat heeft wethouder Bianca Bremer bekend gemaakt.

De 170 statushouders bestaan uit 88 die de gemeente vorig jaar al van een woning had moeten voorzien doch daarin faalde, plus 82 nieuwe gevallen die voor 1 juli aan een dak boven het hoofd geholpen moeten worden.

Vanuit de rijksoverheid is aangegeven dat er ook meer Oekraïners opgevangen moeten gaan worden aangezien twee opvanglocaties weg vallen: één zit vol, een andere sluit de deuren. Op Overgoo zitten nu zo’n 200 Oekraïners. In hetzelfde gebied is de opvang van 80 minderjarige asielzoekers voorzien.

Inzake de opvang van asielzoekers heeft het COA (Centraal orgaan opvang asielzoekers) aangegeven locaties te willen waar meer dan 150 asielzoekers een plek kunnen krijgen. Bij dat soort opvang regelt het COA alle begeleiding en verzorging. Wordt de grens van 150 niet gehaald dan dient de betrokken gemeente zelf voor alle voorzieningen te zorgen.

Volgens een woordvoerster van de wethouder kijkt de gemeente bij opvangplekken voor de asielzoekers ook naar ruimten in handen van ondernemers en particulieren. Men zoekt daartoe zelf, of samen met het COA contact. De gemeente kan ondernemers/particulieren niet dwingen hun ruimten ter beschikking te stellen.

Inzake de COA-eis van 150 asielzoekers of meer laat de woordvoerster weten: ‘De gemeente zal samen met het COA alle opties onderzoeken. Kleinschalige opvang is ook een mogelijkheid maar heeft niet de voorkeur’.

Coalitiepartij GBLV heeft overigens verlangd dat de opvang van de asielzoekers niet leidt tot vertraging van woningbouwprojecten in de gemeente. Dit gezien het woningtekort is en het feit dat jongeren uit de gemeente bijna niet aan een huis kunnen komen. Wethouder Bremer heeft zulks toegezegd waarmee alle plekken waar woningbouw voorzien is, afvallen voor de mogelijke opvang.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter