Nieuws
Woningcorporaties: Bezwaren tegen bouw oplossen

De woningnood in de regio Haaglanden is hoog en daarom zijn de woningcorporaties van plan om de komende jaren 25.000 betaalbare huurwoningen te bouwen. Een mooi vooruitzicht voor de meer dan 185.000 woningzoekenden die staan ingeschreven bij Woonnet Haaglanden. Daarin zijn de vele woningzoekenden in de middenhuur en vrije huursector nog niet eens meegeteld. De woningnood is hoog in de regio Haaglanden en iedere gebouwde woning is een kans voor woningzoekenden om sneller een woning te vinden.

Het helpt daarbij niet als partijen bezwaar maken tegen bouwprojecten en die zaken, zoals de vernietiging van een bestemmingsplan waardoor de bouw mogelijk wordt, tot bij de Raad van State voortzetten. Woningzoekenden wachten momenteel gemiddeld 72 maanden op een geschikte woning.

Jozefine Hoft, directeur SVH, de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden waar in negentien woningcorporaties samen werken: ,,Het vernietigen van een bestemmingsplan is ook teleurstellend omdat gemeenten en corporaties zorgvuldige participatietrajecten opzetten, om zo alle belangen goed in beeld te krijgen en mee te nemen in de planvorming. We zien steeds vaker dat individuele belangen voor gaan op collectieve belangen, waardoor projecten serieuze vertraging oplopen. In tijden waarin de woningmarkt zo zwaar onder druk staat dat we spreken van een wooncrisis, is dit echt niet meer uit te leggen aan onze woningzoekenden. Bezwaren zijn er om op te lossen, niet om te vertragen. De corporaties staan dan ook achter het plan van minister De Jonge om in de Wet Regie op de Volkshuisvesting een maximum aan de behandeltermijn van bezwaren te koppelen. Als deze wet er komt kunnen procedures in de toekomst teruggebracht worden van enkele jaren naar bijvoorbeeld een half jaar.”

In een tijd waarin er sprake is van zo’n grote woningnood, vragen de corporaties zich af wie er gebaat is bij vertraging. Hoft: ,,Natuurlijk is het goed dat iedereen zijn stem mag én kan laten horen. Dit geldt voor omwonenden en voor belangenbehartigers. Ook moet een bestemmingsplan goed zijn omschreven. Maar hoe kunnen we dit in balans brengen met de belangen van onze woningzoekenden? Veel woningzoekenden zitten in hele moeilijke situaties en wachten al lange tijd op een geschikte woning. Het is voor hen een enorme tegenslag wanneer een project langdurig vertraging oploopt. Woningzoekenden én de huurders die hun woning hebben verlaten met uitzicht om terug te keren naar de wijk waar zij woonden, worden hierdoor benadeeld. In plaats van bouwprojecten eindeloos te vertragen, zouden we met elkaar moeten samenwerken en alles op alles moeten zetten om op verstandige wijze door te kunnen bouwen. Vergeet niet dat woningzoekenden ook je eigen kinderen, vrienden of familieleden kunnen zijn. Ook zij moeten nu langer wachten op een woning.”

Sylvie Seubert, voorzitter Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH): ,,Dat er bezwaarprocedures bestaan is een goede zaak, maar een drastische aanpassing op de tijd die deze procedures in beslag nemen is noodzakelijk. Gezien het enorme tekort aan woningen, die ons allen raakt, roepen wij vanuit de SHH omwonenden op om meer gebruik te maken van uitnodigingen om deel te nemen aan participatie trajecten. Dit geldt voor huurders, kopers en ondernemers. Bij dergelijke trajecten wordt ook stilgestaan bij de noodzaak van een snelle ontwikkeling. Samenwerking is de basis van een gezonde maatschappij. Daar vaart een ieder wel bij!”

Binnen SVH opereren ook de in Leidschendam-Voorburg bekende corporaties Vidomes en WoonInvest.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter