Nieuws
Leidschendamse wijken groener

Afgelopen maanden werkte de gemeente samen met bewoners uit de wijken Park Veursehout, De Zijde en Duivenvoorde in Leidschendam aan een wijkgroenbeheerplan. In het plan zijn de ideeën, wensen en knel- en aandachtspunten van bewoners over het groen in hun wijken -waar mogelijk- meegenomen.

Het plan richt zich op het verbeteren van de kwaliteit en de biodiversiteit van het groen en op het versterken van de groenstructuur. Daardoor verbetert ook de leefbaarheid in de wijken. In het plan staan verbetermaatregelen voor knelpunten, maar ook hoe de gemeente de beplanting gaat inrichten, het beheer vormgeeft en het onderhoud gaat uitvoeren.

Belangrijke onderdelen in het plan zijn het versterken van de groenstructuur langs het spoor. Dit gebeurt door het aanplanten van extra hakhoutbosjes. Daarnaast worden de slecht groeiende bomen in de Talinglaan en in de Zanglijsterlaan vervangen. Hier voert de gemeente dan tegelijkertijd groeiplaatsverbetering uit, zodat de nieuwe bomen die hier geplant gaan worden wel goed kunnen groeien. Ditzelfde geldt voor de bomen in de Putterlaan, Kievitlaan, Kwikstaartlaan en Zwaluwlaan. Voor deze laatste 2 straten gaat het alleen om de bomen aan de zijde van de straat met de even huisnummers.

Vorig jaar hield de gemeente in juni een inloopavond waar bewoners van de wijken hun groene wensen konden aangeven. Ook konden zij via een speciale website hun wensen en ideeën doorgeven. De gemeente ontving ruim 120 wensen en aandachtspunten. Op basis hiervan is het concept wijkgroenbeheerplan gemaakt. Tijdens de 2e inloopavond begin november, ontving de gemeente 27 reacties op het plan. Deze zijn voor zover mogelijk in het definitieve plan verwerkt. Het wijkgroenbeheerplan heeft een uitvoeringstermijn van 10 jaar.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter